Analiza opštinskih budžeta

TOBL: Skupa akcija, slaba reakcija (II dio)

Turistička organizacija Banje Luke (TOBL) osnovana je Odlukom Skupštine Grada od 25.09.2003. godine. Njen cilj i uloga u osnovi se svode na razvoj turističke ponude grada i promociju iste. Za taj cilj građani Banje Luke izdvajaju svoj novac i plaćaju rad i aktivnosti TOBL-a. Nas zanima odnos novca poreskih obveznika koji troši TOBL i konkretnih efekata kojim se tim novcem proizvode, a od kojih bi građani trebali da imaju određene benefite, budući da su jedini finansijeri aktivnosti i funkcionisanja TOBL-a.

U nastavku slijedi drugi dio priče o radu ove organizacije. Prvi dio pročitajte na linku OVDJE.

Struktura zaposlenih

U TOBL-u je trenutno zaposleno 11 ljudi. Pored direktora i pomoćnika direktora TOBL-a građani Banje Luke plaćaju još četvoro zaposlenih u Službi za opšte i pravne poslove TOBL-a i petoro zaposlenih u Službi za razvoj turizma TOBL-a. Ako posmatramo prošlogodišnji budžet Grada uočavamo da građani Banje Luke na ime rashoda za lična primanja zaposlenih u TOBL-u izdvajaju ove godine 700.000 KM. Dakle, prosječno po zaposlenom u TOBL-u mjesečno građani Banje Luke izdvajaju oko 5.300 KM na njegovu bruto platu. Da podsjetimo, prosječna plata onih koji imaju posao jeste oko 700 - 800 KM, s tim da su prosječne plate u privredi znatno manje od onih u administraciji.

Komparacije radi, za javne usluge koje TOBL vrši u budžet Grada 2011. godine slilo se 295.000 KM. Prema tome, to je četrdeset odsto od onoga što su samo plate zaposlenih u TOBL-u. Odnosno, matematika nemilosrdno pokazuje da zaposleni u TOBL-u nisu zaradili ni pola od onoga za šta su plaćeni.

Sljedeća stavka u budžetu TOBL-a takođe je vrlo indikativna. Rashodi po osnovu putovanja i smještaja zaposlenih u TOBL-u (novac koji građani Banje Luke izdvajaju za putovanja i smještaj zaposlenih u ovoj ustanovi kad oni negdje putuju) iznosili su prošle godine 35.000 KM. Kad ovu cifru uporedimo sa onih 130.000 KM koji su prihod Grada po osnovu boravišne takse dolazimo do zaključka da više od četvrtine tih prihoda koje čine ne samo boravišne takse turista, nego i domaćih državljana koji u posjetu Banjaluci dolaze iz neturističkih pobuda - potroše sami uposleni u TOBL-u.

Saša Čekrlija sa Fakulteta za menadžment resursa CKM Mostar ističe da je nažalost, TOBL organizovan na način da odbor djeluje dvoslojno, dakle ima Nadzorni i Upravni odbor što znači da takva organizacija mora imati trom i spor način donošenja i provođenja odluka. Treba naglasiti da je imanovanje prvog čovjeka TOBL-a nakon prošlih lokalnih izbora bilo proizvod političkog dogovora. „Lično, nisam zadovoljan dometima zaposlenih u TOBL-u u odnosu na kapacitete i mogućnosti“, kaže Čekrlija.

Rashodi i rashodi

Rashodi za stručne usluge prošle godine u TOBL-u iznosili su 24.000 KM. Dakle, pored 700.000 KM koje građani Banje Luke izdvajaju za 11 zaposlenih ljudi u TOBL-u, oni izdvajaju dodatnih 24.000 KM za osobe koje pružaju stručne usluge. To znači da TOBL nije zaposlio one ljude koji su mu realno potrebni, budući da je prinuđen da dodatno uzima novac od građana Banje Luke i troši ga za one usluge koje TOBL treba da čini a za koje njegovi zaposlenici nisu kvalifikovani i nemaju stručno znanje.

Ostali nepomenuti rashodi. Jedan od najčešćih prekršaja ukoliko pričamo o transparentnom budžetiranju svakako su one tačke u budžetu koje ne navode precizno u koje namjene se troši novac poreskih obveznika. U budžetu TOBL-a za 2012. godinu predviđeno je čak 60.000 KM za rashode za koje ne znamo ni koji su. To nisu rashodi koji se tiču održavanja. To nisu rashodi koji se tiču zakupa prostora. To nisu niti rashodi koji se tiču tekućih režijskih troškova, kao ni rashodi predviđeni po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga. Ne, svi pomenuti rashodi već su predviđeni u budžetu i iznose ukupno 170.000 KM (posebna je priča to kako je moguće da u TOBL-u samo na struju, komunalije i transport godišnje troše 70.000 KM, dok je npr. za pomoć porodicama sa četvero i više djece predviđeno 20.000 KM). Dakle, ostaje 60.000 KM za koje ne postoji transparentan odgovor na šta se troše.

Sumirano

Turistička organizacija Banje Luke troši ogroman novac i to sve više svake godine. Do sad se nisu osjetili konkretni efekti trošenja tog novca, kako u samom budžetu Grada, tako ni kad su u pitanju fizička i pravna lica u Banjaluci. Takođe, u poređenju sa uspješnim privatnim firmama, očita je nesrazmjera u broju zaposlenih, budući da je apsolutno jasno da TOBL ima više zaposlenih od realne potrebe za onaj posao koji obavlja a koji je lako mjerljiv i koji se dokumentuje konkretnim ciframa. Isto tako, veliko je pitanje na osnovu kojih kriterijuma su zapošljavani ljudi u TOBL-u, od onih koji rade opšte i pravne poslove, pa do onih koji su u Službi za razvoj turizma. TOBL treba da navede ne samo te kriterijume na osnovu kojih je zapošljavao ljude, nego i da precizno navede sve međunarodne uspjehe osoba koje su u toj ustanovi zadužene za turizam, odnosno da upozna javnost na osnovu kojih konkretnih parametara se od tih osoba može očekivati da s uspjehom razvijaju banjalučki turizam i predstavljaju Banju Luku Evropi i svijetu.


Komentari
Twitter
Anketa

Koju vakcinu protiv kovida-19 biste primili?

Rezultati ankete
Blog