Denis Čarkadžić

Ukidaju li to bh lideri “etnički zasnovano pravo veta”?

U Bosni i Hercegovini svi su, bez izuzetka, za EU integracije.
Svi su za usvajanje evropskih standarda.
“Konsenzus” po tom pitanju je opšti.

I to je dobro.

Bravo za lidere!

Jer, to znači da su svi pročitali Mišljenje Evropske komisije i da nemaju problem da provedu ono što tamo piše da se provesti mora “ukoliko BiH želi da nastavi svoj put….”

To znači da su pročitali da “parlamentarna dimenzija SSP-a ne funkcioniše pravilno” te da “Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje...kao tijelo u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nije usvojio svoj poslovnik jer su neki delegati iz BiH insistirali da se uvrste odredbe o etničkom načelu glasanja, što nije u skladu sa evropskim standardima.”
Riješiće to dakle nadležni u skladu sa evropskim standardima.

To znači da su pročitali da se u Analitičkom izvještaju EK konstatuje da u “Domu naroda, većina pripadnika svakog entitetskog naroda može proglasiti da je određena odluka „štetna” po njihov vitalni interes (veto po osnovu „vitalnog nacionalng interesa”)”, ali da “ovakvo pravo veta zasnovano na etničkoj pripadnosti utječe na rad Parlamentarne skupštine i stvara rizik da se zakonodavni proces odugovlači.”
I to će se riješiti u skladu sa evropskim standardima. Neće više biti veta a time ni odugovlačenja.

To znači i da su pročitali da je “potrebno da Bosna i Hercegovina osigura pravnu sigurnost u pogledu raspodjele nadležnosti među nivoima vlasti i da uvede klauzulu o zamjeni kako bi se omogućilo da država privremeno izvršava nadležnosti drugih nivoa vlasti u cilju sprečavanja težih kršenja propisa EU za koje bi odgovornost snosila čitava zemlja.”

To znači da pristaju da “sva administrativna tijela kojima je povjerena provedba acquis-a treba da se zasnivaju samo na profesionalizmu i prava veta na nacionalnoj osnovi u njihovom odlučivanju treba ukinuti.”
Ukinuće, jer svi su za evropske standarde.

Svjesni su očigledno i da “Ustav sadrži odredbe koje se pozivaju na etničku pripadnost i mjesto stanovanja koje nisu u skladu sa EKLJP i njenim protokolima” i da se to odnosi na “odredbe koje se odnose na imenovanje, sastav i postupke odlučivanja šefa države i izvršnih i zakonodavnih tijela, budući da su određena izborna prava rezervisana za građane koji pripadaju „konstitutivnim narodima”.
Svjesni!

Prepoznali su lideri tako i “potrebne za značajnim dodatnim reformama kako bi se osiguralo da svi građani mogu djelotvorno ostvarivati svoja politička prava, u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci”.
Prepoznali!
I sve druge presude iz Strazbura će provesti, jer oni znače evropske standarde.

Na kraju, pošto postoji opšti “konsenzus”, ukinuće “etnički zasnovano pravo veta koje negativno utječe na rad Parlamentarne skupštine i entitetskih zakonodavnih tijela.”
Ukinuće!

Ili možda neće?

Red je da im se vjeruje jer obzirom da su svi listom za evropske standarde, njihovi odgovori na ova, i sva ostala pitanja iz Mišljenja EK trebalo bi da su pozitivni.

Ipak, kada se malo bolje razmisli, treba ih pitati, čisto reda radi- Hoće li, ili neće...usvajati evropske standarde?

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (02.11.2019.)

Komentari
Blog