Tema

Kalifornijska, njujorška te druge nove varijante virusa: pratiti informacije i držati se preporučenih mjera

Prvo smo čuli za britanski novi soj virusa SARS-CoV-2, a zatim su se pojavili brazilski i južnoafrički. Potom se počelo govoriti o kalifornijskom, njujorškom, a nedavno čak i o hrvatskoj varijanti virusa. Neki od njih su se pokazali i transmisivnijim, odnosno lakše se prenose, što znači da mogu inficirati veći broj ljudi, ali i zahvatiti više ćelija kod jedne inficirane osobe.

Vakcinacija i mutacije virusa: Čekati najefikasniju vakcinu ili primiti prvu dostupnu?

Virus SARS-CoV-2 mutira, kao, uostalom, i drugi virusi. Međutim, već se pokazuje kako su neke od vakcina koje su trenutno dostupne slabije efikasne protiv novih sojeva virusa. Zbog toga neki ljudi misle da je imunizacija protiv COVID-19 uzaludna i da se ne treba vakcinisati. To nije tačno – vakcinacija velikog procenta ljudi, čak i nešto manje efikasnim vakcinama, i pored mutacija, iznimno je važna jer smanjuje mogućnost dalje cirkulacije virusa i razvoj još virulentnijih sojeva.