Tema

Bosnu i Hercegovinu na putu ka EU čeka još mnogo posla i izazova

Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU danas je tema koja u najvećoj mjeri zaokuplja pažnju političke javnosti u BiH. Prepoznajući značaj koji će on imati u budućnosti, ovom prilikom podsjećamo da je Frontal još prije godinu dana (27.09.2019), izradio detaljnu analizu tog dokumenta kao i pratećeg, ali ne manje važnog Analitičkog izvještaja.