Tema

Kako preduzetnički pristup može pomoći u okončanju COVID-19 krize

Naučnici i preduzetnici provode svoj život preduhitrujući i stvarajući budućnost.COVID-19 je pokrenuo talas inovacija, kao i neke nove inovacijske izazove. Nauka, uporedo sa agilnošću preduzetnika, glavni su elementi ovog talasa i neophodni su za okončanje krize i izgradnju svijeta nakon COVID-19.