Tema

Kako naše tijelo stiče imunitet na novi virus

Imunološki sistem igra veoma značajnu ulogu u našem organizmu, a predstavlja skup ćelija, tkiva i molekula koji štite tijelo od infekcije, dakle predstavlja odbrambeni mehanizam koji nas štiti od nevidljivog neprijatelja.

Razlike između Istoka i Zapada u borbi protiv COVID-19

Odgovor javnog zdravstva biće presudan u zaustavljanju pandemije COVID-19, prije nego što opustoši populaciju Zapada, ali i cijelog svijeta. Pravi pristup zahtijeva da Evropa i SAD nauče sve što se može naučiti iz pristupa u istočnoj Aziji, i to što brže.