Tema

Kako preduzetnički pristup može pomoći u okončanju COVID-19 krize

Naučnici i preduzetnici provode svoj život preduhitrujući i stvarajući budućnost.COVID-19 je pokrenuo talas inovacija, kao i neke nove inovacijske izazove. Nauka, uporedo sa agilnošću preduzetnika, glavni su elementi ovog talasa i neophodni su za okončanje krize i izgradnju svijeta nakon COVID-19.

Kako je Južna Koreja rano zaustavila COVID-19

Južna Koreja doživjela je jednu od najvećih prvobitnih epidemija COVID-19 van Kine. Ali, za razliku od SAD i mnogih evropskih zemalјa, Južna Koreja je uspjela da suzbije i drastično umanji širenje virusa, bar do sada, i to bez nametanja totalne blokade.

Da li je rano da širi društveni krug?

Drastično ograničavanje kontakata pomoglo je mnogim zemljama svijeta da spriječe širenje korona virusa. Ali kako ekonomije slabe i ljudi se zamaraju pravilima i mjerama, vlade država pokušavaju da osmisle najbolji način kako da olakšaju obustave rade i uvedene mjere, a da pritom ne rizikuju novi talas zaraze.
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete