EU integracije BiH

Kako je SSP uticao na ekonomska kretanja u Hrvatskoj i Srbiji u procesu evrointegracija i šta BiH može očekivati?

SSP je treća generacija evropskih sporazuma ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazum se potpisuje na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti zemalja potpisnica. Države koje su postale članice petim proširenjem Unije su potpisale Sporazume o pridruživanju (tzv. Evropske sporazume).

Obnavljanje banjalučke tvrđave Kastel

Banjalučka tvrđava Kastel jedan je od najstarijih kulturnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Prva zdanja ovog kompleksa potiču još iz paleolitskog doba. Tvrđava je sagrađena na lijevoj obali Vrbasa, između današnjeg Gradskog mosta i ušća rijeke Crkvene u Vrbas. U prošlosti Kastel je bio snažno vojničko utvrđenje i štitio je kotlinu Vrbasa od neprijateljskih naleta, prije svega sa sjevera. Tvrđava je sa svih strana opasana debelim kamenim zidovima, na kojima su podignute puškarnice i osmatračnice. U njenoj unutrašnjosti, pored ljetne pozornice, igrališta za djecu i restorana svojevremeno su se nalazile i prostorije Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, a u prvim godinama nastanka na Kastelu su se održavale i Banjalučke ljetnje igre.

Šta je EU upitnik i ko će ga popunjavati?

Upitnik Evropske komisije je sredstvo koje Evropska komisija koristi da procijeni u kojoj je mjeri država koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU spremna da ispuni kriterijume za članstvo. Upitnik se sastoji od liste pitanja strukturisanih prema političkom i ekonomskom kriteriju, te evropskim standardima koji prate poglavlja pravne stečevine EU.

Zemlja piva u centru Evrope: Šta povezuje i razdvaja pivsku industriju u Češkoj i BiH

Tržište piva u svim zemljama u okruženju, ali i u Evropi, predstavlja veoma važno tržište i čini bitan faktor ekonomije svih zemalja, jer industrija piva zapošljava veliki broj ljudi i donosi ogromne profite, a samim tim i velike prihode državi. Mi smo za naše čitaoce provjerili kako funkcioniše tržište piva i proces proizvodnje u jednoj od najprepoznatljivijih zemalja kada je riječ o ovom alkoholnom piću – Češkoj Republici, pa smo to uporedili i sa našim trendovima.

EU program oporavka od poplava i uticaj na zapošljavanje

Maja 2014. godine Bosnu i Hercegovinu su pogodile katastrofalne poplave koje na ovom prostoru nisu zapamćene. Neke opštine su u pojedinim trenucima ostale i odsječene, bile su poplavljene danima, bez struje, vode i elementarnih uslova za život. Mnogi životi su takođe izgubljeni, naročito na teritoriji grada Doboja.