EU integracije BiH

Da li EU integracije ugrožavaju kulturnu autonomiju država?

Djelovanje Evropske unije na području kulture dopunjuje kulturnu politiku država članica na raznim područjima kao što su, na primjer, očuvanje evropske kulturne baštine i saradnja kulturnih institucija raznih zemalja. Ugovorom iz Lisabona kultura je dobila važno mjesto. U preambuli Ugovora o Evropskoj uniji (UEU) direktno se poziva na nadahnutost „kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem Evrope“. Jedan od glavnih ciljeva Evropske unije, utvrđenih Ugovorom, jeste da ona „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičku raznolikost i osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Evrope.”

Kako je SSP uticao na ekonomska kretanja u Hrvatskoj i Srbiji u procesu evrointegracija i šta BiH može očekivati?

SSP je treća generacija evropskih sporazuma ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazum se potpisuje na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti zemalja potpisnica. Države koje su postale članice petim proširenjem Unije su potpisale Sporazume o pridruživanju (tzv. Evropske sporazume).

Obnavljanje banjalučke tvrđave Kastel

Banjalučka tvrđava Kastel jedan je od najstarijih kulturnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Prva zdanja ovog kompleksa potiču još iz paleolitskog doba. Tvrđava je sagrađena na lijevoj obali Vrbasa, između današnjeg Gradskog mosta i ušća rijeke Crkvene u Vrbas. U prošlosti Kastel je bio snažno vojničko utvrđenje i štitio je kotlinu Vrbasa od neprijateljskih naleta, prije svega sa sjevera. Tvrđava je sa svih strana opasana debelim kamenim zidovima, na kojima su podignute puškarnice i osmatračnice. U njenoj unutrašnjosti, pored ljetne pozornice, igrališta za djecu i restorana svojevremeno su se nalazile i prostorije Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, a u prvim godinama nastanka na Kastelu su se održavale i Banjalučke ljetnje igre.

Šta je EU upitnik i ko će ga popunjavati?

Upitnik Evropske komisije je sredstvo koje Evropska komisija koristi da procijeni u kojoj je mjeri država koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU spremna da ispuni kriterijume za članstvo. Upitnik se sastoji od liste pitanja strukturisanih prema političkom i ekonomskom kriteriju, te evropskim standardima koji prate poglavlja pravne stečevine EU.

Zemlja piva u centru Evrope: Šta povezuje i razdvaja pivsku industriju u Češkoj i BiH

Tržište piva u svim zemljama u okruženju, ali i u Evropi, predstavlja veoma važno tržište i čini bitan faktor ekonomije svih zemalja, jer industrija piva zapošljava veliki broj ljudi i donosi ogromne profite, a samim tim i velike prihode državi. Mi smo za naše čitaoce provjerili kako funkcioniše tržište piva i proces proizvodnje u jednoj od najprepoznatljivijih zemalja kada je riječ o ovom alkoholnom piću – Češkoj Republici, pa smo to uporedili i sa našim trendovima.
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete