EU integracije BiH

Dodijeljene EU nagrade novinarima u Banja Luci

Ceremonija dodjele nagrada za novinare koji su učestvovali u konkursu za novinarski rad o temama vezanim za Sporazum za rast i zapošljavanje održana je juče u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banja Luci.

Preporučeno uspostavljanje sektora za EU u Parlamentu BiH

Projektom "Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracija u EU" preporučeno je uspostavljanje sektora za EU u parlamentu BiH, koji bi, djelujući unutar parlamentarne administracije, bio u potpunosti angažovan na evropskim poslovima.

Zeleno svjetlo BiH za evropske integracije

Evropski savjet, na današnjem zasjedanju u Briselu, usvojio je zaključak da je BiH ispunila uslove kako bi se nastavio proces stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Bez adekvatne regulative proizvođači organske hrane prepušteni sami sebi

Organska proizvodnja u BiH dijeli sudbinu mnogih oblasti u kojima imamo potencijala a koji nije dovoljno iskorišten. Zašto BiH zaostaje za regijom i zemljama EU u ovom segmentu? Zbog nedovoljne obrazovanosti i informisanosti proizvođača, zbog usitnjenosti proizvodnje, slabih ili nikakvih podsticaja od strane vlasti, i nepostojanja adekvatnih zakonskih rješenja.
Twitter
Anketa

Da li već sada znate za koju političku partiju ili pojedinca ćete glasati na predstojećim lokalnim izborima?

Rezultati ankete