EU integracije BiH

Transparetnost u korporativnom poslovanju: Loše prakse - slabe investicije

Moderno korporativno upravljanje podrazumijeva poštovanje niza zakonskih odredbi i kodeksa kojima je cilj transparetnost u poslovanju i očuvanje povjerenja sadašnjih i budućih investitora. U BiH iako je zakonska regulativa na zadovoljavajućem nivou njeno poštivanje od strane menadžmenta kompanija i/ili direktora u velikom broju slučajeva je tek toliko, da se zakon ispoštuje. Sve što je ostavljeno na slobodu izbora, a preporučeno od strane stručnjaka, finansijskih kuća, ili zapisano u samim berzovnim kodeksima, vrlo malo se primjenjuje.

Počinje sa radom Vizni informacioni sistem

Vizni informacioni sistem (VIS) će početi sa radom 25. septembra 2014. u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM), Kosovo*, Crna Gora, Srbija) i Turskoj. VIS je centralna baza podataka koja zemljama Šengena omogućava razmjenu podataka o vizama za kratkoročne boravke.
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete