EU integracije BiH

Ključni nalazi Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2018.

Evropska komisija je juče usvojila svoj godišnji paket proširenja, uključujući sedam pojedinačnih izvještaja, ocjenjujući provedbu politike proširenja Evropske unije koja se zasniva na utvrđenim kriterijumima te na fer i rigoroznim uslovima.
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete