EU integracije BiH

Podrška EU u borbi protiv korupcije u BiH

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars Gunar Vigemark posjetio je danas Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

EU projekat “Naše oranice bez granice”

Kako bi se javnost bolje upoznala sa uslovima EU i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, Kancelarija specijalnog predstavnika EU (EUSR) je širom zemlje pokrenuo javni dijalog sa poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama. Važno je da su poljoprivrednici, subjekti u poslovanju s hranom i drugi relevantni akteri svjesni gdje se zemlja nalazi po pitanju usklađivanja sa standardima Evropske unije, ali i koje prilike BiH treba iskoristiti na putu ka EU.

Korak po korak

Prvi projekat koji se bavi socio-ekonomskim reformama, a pod sloganom „Teško je ali idemo korak po korak“, uključuje šest konferencija o liderstvu u biznisu i socio-ekonomskim reformama koje su se održale u gradovima širom BiH.

E4U: Podizanje svijesti među mladima u BiH

Projekat Kancelarije specijalnog predstavnika EU u BiH pod nazivom Outreach to undergraduate students i sloganom „EU for You“ odnosno #E4U okupio je studente 14 javnih univerziteta iz Zenice, Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Pala, Sarajeva, Mostara, Tuzle i Brčkog u sedam timova (svaki tim okuplja studente iz dva grada) kako bi kreirali i plasirali kampanje o svom viđenju socio - ekonomskih reformi.

Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu

Socijalni dijalog uključuje svaku razmjenu informacija, međusobne konsultacije, kolektivno pregovaranje, dogovore i ostale mehanizme za zajedničko usvajanje odluka koje se zasnivaju na bilo kom postupku koji se odvija između vlade, predstavnika zaposlenih odnosno predstavnika poslodavaca, koji se odnose na ekonomske i socijalne politike, koje su u zajedničkom interesu.

Politička kultura u BiH i zemljama EU

Politička kultura predstavlja zbir temeljnih vrijednosti , osjećanja i znanja koji daju oblik i sadržaj političkim procesima. Označava ukupne političke stavove pojedinih članova društva jedne zemlje. Stavovi se smatraju kao izraz sistema vrijednosti koje se odnose prvenstveno na sistem državne vlasti.
Twitter
Anketa

Na šta najviše trošite novac?

Rezultati ankete