Politika

Ексклузивно: Истраживање опредјељења јавног мнења - демографија

Истраживање које слиједи, Фронтал.РС је наручио од агенције за истраживање јавног мнења, Прајм комјуникешнс. Методологију, узорак и упитник за истраживање, пројектовао је психолог Срђан Пухало из Бање Луке, руководилац сектора истраживања у Прајм комјуникешнс.


Истраживање је спроведено у периоду од 13. до 21. марта 2009. године, на узорку од 1.743 пунољетна грађанина Босне и Херцеговине, из 66 општина, методом анкетирања лицем у лице.

Испитаници нису самостално попуњавали упитник, већ су одговарали на питања која им је читао анкетар.

Приликом креирања узорка водило се рачуна о:
• броју становника у ентитетима;
• броју становника у појединим регионима/ кантонима;
• величини општина у појединим регионима/ кантонима;
• односу градског и сеоског становништва у ентитетима;
• подједнаком броју мушкараца и жена;

Узорак:

У истраживању је учествовало 51,7% мушкараца и 48,3% жена. Међу испитаницима се налазе 48,8% становника Републике Српске и 51,2% становника Федерације БиХ. Нешто више од половине испитаника (55%) живи у градовима, док 45% испитаника долази са села.

У овом, трећем и посљедњем сегменту истраживања, Фронтал.РС доноси резултате који су се бавили демографским особинама гласачког тијела, а већ у вези са политичким процесима као што су гласање или апстиненција, те политичка партија за коју се опредјељују према својим групним карактеристикама (пол, старост, образовање). Ово истраживање се односи искључиво на РС.

Пол


Табела 1. Да ли сте у посљедње три године гласали:


Резултати истраживања показују, да су мушкарци лојалнији одређеној политичкој партији у односу на жене. Скоро двије трећине мушкараца (61,2%), у протекле три године је гласало за исту партију, за разлику од 47% жена.

Табела 2. Да се данас одржавају парламентарни избори у РС, да ли бисте гласали?

Мушкарци би такође, у већем проценту него жене, изашли на изборе, да се данас одржавају.

Табела 3. За коју партију бисте гласали?

Занимљиво је видјети, да ли се мушкарци и жене разликују у избору политичке партије, за коју би гласали. За СНСД би подједнако гласали мушкарци и жене, док за остале политичке партије више гласају мушкарци него жене.

Старост и образовање

Табела 4. Да се данас одржавају парламентарни избори у РС, да ли бисте гласали?

Генерално гледајући, с порастом година старости расте и спремност грађана Републике Српске да изађу и гласају на изборима. Највише потенцијалних апстинената, налазимо код испитаника старости између 18 и 29 година, док су најстарији испитаници и најревноснији гласачи

Табела 5. За коју партију бисте гласали?


Обзиром на године старости, гласачи СНСД су најравномјерније распоређени. Највећу подршку добијају од испитаника старости између 30 и 44 године (42,4%), а најмању од испитаника старијих од 60 година (32,4%). Проценат гласача СДС расте што су гласачи старији. Најмање подршке добијају од најмлађих гласача (8,4%), а највећу од гласача старијих од 60 година (24,8%).

Слично као СДС, и Социјалистичка партија своје гласаче добија унутар старијег бирачког тијела. ДНС има мало гласачко тијело, али равномјерно распоређено. ПДП може очекивати највише гласова од гласача старијих од 60 година, и гласача у добу од 30 до 44 године.

Табела 6. За коју партију бисте гласали?


Највећи број гласача СНСД има завршену средњу школу - четврти степен, и виши степен или високу школу, мада је велики проценат њихових гласача само с основном школом. СДС своје гласове највише добија од мање образованих гласача, јер се код њих види јасна тенденција да с порастом образовања, опада број њихових гласача. Слична ситуација је и код ДНС. Број гласача Социјалистичке партије расте с повећањем степена њиховог образовања.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li vlasti u BiH trebaju da nagrade građane koji se vakcinišu protiv kovida-19?

Rezultati ankete
Blog