BiH

Ukinuta dozvola i počeo postupak likvidacije Postbanke BH

SARAJEVO - Agencija za bankarstvo Federacije BiH ukinula je danas dozvolu za rad Postbanci BH i otvorila postupak njene likvidacije.

Na ovaj potez Agencija se odlučila polazeći od prijedloga privremenog upravnika Postbanke za otvaranje postupka likvidacije, a u cilju zaštite sredstava štediša i domaćih firmi deponenata, te ostalih povjerilaca Banke.

Za likvidacionog upravnika imenovan je Hazim Škapur, navodi se u saopštenju Agencije.

Privremena uprava u Postbanku BH uvedena je 2010. godine zbog nelikvidnosti i pada neto kapitala ispod zakonski propisanog minimuma.

Tokom privremene uprave činjeni su napori na iznalaženju partnera za prodaju, spajanje, pripajanje ili dokapitalizaciju banke, te u tu svrhu objavljeno je više javnih poziva za prikupljanje ponuda potencijalnih investitora.

Nažalost, i pored brojnih kontakata i pregovora nije bilo konkretnih rezultata, a po zadnjem pozivu jedina ponuda za dokapitalizaciju banke prispjela je od potencijalnog investitora "FAM Fonda" /FAM Found/ sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, koji nije dokazao da ispunjava propisane zakonske uslove za dobijanje odobrenja sticanja značajnog vlasničkog interesa u Banci.

Pravomoćne i izvršne presude po tužbama zaposlenika Banke za isplatu razlike plata iz osnova Kolektivnog ugovora za granu finansija, kao i pravomoćne presude drugih povjerilaca protiv Banke, imali su dodatni negativan uticaj na finansijsko stanje i kapital, i ugrozili interese štediša i domaćih firmi deponenata, te ostalih kreditora, čime je onemogućen zakonit nastavak rada Banke.

Takve tužbe i buduće potencijalne obveze po istom osnovu, dodatno su doprinijele nezainteresovanosti potencijalnih investitora za dokapitalizaciju i rješenje statusa Banke.

Ukidanjem dozvole Postbanci u bankovnom sistemu FBiH ostaje 17 banaka.

Komentari
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog