Radnička prava i pravo na rad

Nedovoljno pažnje zaštiti na radu

ZVORNIK- Konfederacija sindikata Republike Srpske smatra da se nedovoljno pažnje posvećuje provođenju Zakona o zaštiti na radu, Zakona o rudarstvu i ostalih propisa koji regulišu ovu oblast, rekao je danas predsjednik ove konfederacije Obrad Belenzada.

Belenzada je naveo da je na nedavno održanom seminaru u Ugljeviku pod nazivom "Primjena Zakona zaštite na radu i Zakona o rudarstvu" konstatovano da ne postoji kontinuirana saradnja između službi zaštite na radu, službi životne sredine i sindikata u preduzećima sa resornim ministarstvima i inspektoratom prilikom izrade, primjene i provođenja zakonskih propisa zaštite na radu. 

On je rekao da je na seminaru zaključeno da veliki problem u preduzećima predstavljaju i obavezni ljekarski pregledi koji se rade izvan preduzeća u domovima zdravlja, kao i to što radnici u ovim preduzećima u većini slučajeva nisu regulisali staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, zbog čega je potrebno jače angažovanje svih nadležnih službi. 

Belenzada je naglasio da ubuduće mora postojati uža i kontinuirana saradnja službi zaštite na radu, službi životne sredine i sindikata u preduzećima sa resornim ministarstvima i inspektoratom prilikom izrade, primjene i provođenja zakonskih i podzakonskih propisa zaštite na radu. 

On je istakao da su u velikim preduzećima potrebni redovni obavezni ljekarski pregledi, kao i veća angažovanost doktora medicine rada u tim preduzećima, i naglasio da je neophodno češće organizovati edukativne seminare o zaštiti na radu na kojima bi se prenosila dosadašnja iskustva i sticala nova znanja. 

Belenzada smatra da je, osim nadležnih službi, potrebna veća angažovanost sindikata preduzeća u primjeni zaštitnih sredstava na radu.

izvor: Srna

Komentari
Twitter
Anketa

Koliko puta sedmično imate ručak sa mesom?

Rezultati ankete
Blog