Vijesti

Nataša Crnković: Nacionalni park Sutjeska treba da se razvija, a ne degradira

U kampanji “Dignimo glas za Sutjesku“ koju u više gradova širom Republike Srpske sprovodi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke do sada je peticiju potpisalo oko 2000 građana, jednu hiljadu manje od potrebnog da bi se ista uputila u parlament na glasanje.

„Nakon više od dvije godine kampanje, smatramo da je vrijeme da se građani i građanke izjasne po ovom pitanju. Postavljamo vrlo jednostavno pitanje. Da li su male hidroelektrane planirane u našem najstarijem i najvrijednijem zaštićenom području stvarno javni interes. Da li je moguće da 13 MW privatne investicije može da bude iznad osnovnih principa po kojima je osnovan taj nacionalni park prije više od 50 godina?“, ističe za Frontal Nataša Crnković, predsjednica Centar za životnu sredinu.

Nacionalni park Sutjeska je, na relativno malom području, sa svojim raznovrsnim staništima, dom većine endemskih, rijetkih i važnih vrsta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Crnković dodaje da je to područje od izuzetnog značaja i jedinstveno u Evropi, a i u svijetu.

„U budućnosti, Nacionalni park Sutjeska treba da se razvija, a ne degradira; treba da nam bude ponos, a ne sramota; te od njega trebamo da imamo korist svi, a ne samo koncesionar“, navodi Crnković i poručuje da posljedice eventuelne izgradnje hidroelektrana bi dovele do ozbiljnog narušavanja kanjonskih ekosistema, koji predstavljaju centre biološke raznolikosti u Nacionalnom parku.

"Kanjon Vratara, gdje je planirana hidroelektrana “Sutjeska 2A” je izuzetno važno stanište divokoze u NP Sutjeska, koja je zaštićena evropskim i međunarodnim direktivama, kao što su Bernska direktiva, Direktiva o staništima, Konvencija o biološkoj raznovrsnosti i dr. To je samo jedan od primjera direktnog uticaja, a pored toga možemo pričati o mnogim drugim, kao što je vizuelno narušavanje područja."

Kako navodi potrebno je da sakupe 3000 potpisa za sedam dana, a nakon što pregledaju sve potpise i evidentiraju njihov ukupan broj, predaće ih Narodnoj skupštini RS, koja bi o ovome trebala da raspravlja i na kraju da glasa.

Dio ove kampanje se finansira preko regionalnog ETNAR projekta koji je fokusiran na pitanja energije i prirodnih resursa, a pomaže ga Evropska komisija, dok je drugi dio finansiran od strane svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF.


„Do sada smo skupili preko 2000 potpisa na lokacijama gdje se potpisi skupljaju. Očekujemo da ćemo do srijede (28.1.) skupiti mnogo više od 3000, te da ćemo zajedno poslati jasnu poruku da hidroelektrane u Nacionalnom parku Sutjeska nisu javni interes, te da se kose sa osnovim principima po kojima je osnovno to zaštićeno područje. Ne mislimo se zaustaviti sa prikupljanjem potpisa. Čekamo da sud donese odluku o tužbi koju smo podnijeli protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, ali ćemo svakako nastaviti sa svojim aktivnostima“, ističe Crnković.

autor: Frontal

Komentari
Blog