Radnička prava i pravo na rad

Ispovijest bivše profesorice: Kako se gubi i dobija radno mjesto u Ekonomskoj školi

Bivša profesorica Ekonomske škole Banjaluka, Ana Vuković, obratila se Frontalu sa odlukom da progovori o nepravilnostima i nezakonitom zapošljavanju u ovoj školi.

Nažalost, malo je hrabrih radnika koji će se kao ona boriti za svoja zakonom utvrđena radna prava. Treba istaći da je Ana u šestom mjesecu trudnoće, a to joj daje dodatni motiv da stane u kraj onima koji mlade ljude dovode u nezavidan položaj.

Ana je početkom školske godine 2013/14. po javnom konkursu primljena na radno mjesto „profesor ekonomske grupe predmeta“. Prošle godine u junu iznenadno joj je prekinut radni odnos.

Njeno radno mjesto ostalo je upražnjeno samo dva mjeseca prije završetka školske godine. Do tog trenutka, Ana je po ugovorima na određeno vrijeme imala nešto više od 22 mjeseca radnog staža u Ekonomskoj školi.

Ana je često radila duge dane, bila je prva zamjena profesorima koji su odsustvovali sa nastave. Prekovremeni rad joj nije bio plaćen, ali joj tada to nije bilo važno. Nadala se da će jedan dan steći status radnika na neodređeno vrijeme.

„Tada sam se vodila tim da nemam porodicu, radiću, boriti se za posao, bila sam srećna što uopšte radim. Međutim došao je 14. jun 2014. i prekinuo se moj radni odnos. Nije mi bilo jasno zašto jer školska godina traje do 31.08.2014.. Zanima me ko je nakon toga vodio evidenciju o učenicima na sjednicama, popravnim ispitima i slično? Nekim profesorima se prekinuo radni odnos, a nekim ne“, ističe  ona.

U razgovoru sa Goranom Stankovićem, pravnik Saveza sindikata RS, saznali smo da je prema Ani tada učinjena nepravda. U njenom slučaju nije postojao ni jedan validan razlog da se ugovor o radu ne zaključi do kraja školske godine. 

„Ugovor o radu se nije mogao zasnovati do 30. juna jer je Ana verifikovan nastavnik. Do 30. juna se zaključuju ugovori samo kada su u pitanju neverifikovani nastavnici koji ne mogu naknadno verifikovati ocjene“, kaže Stanković za Frontal.

Nakon prekida ugovora i pored svih dotadašnjih nejasnoća, naša sagovornica je odlučila da sačeka sljedeći konkurs. 

Početkom školske godine, tačnije 11. septembra 2014., otvorilo se novo radno mjesto u Ekonomskoj školi. 

Ministarstvo prosvjete i kulture RS, dalo je saglasnost na podjelu odjeljenja na grupe iz Praktične nastave za odjeljenja drugog, trećeg i četvrtog razreda u školskoj 2014/15. godini, a time je došlo do povećanog broja časova iz ekonomske grupe predmeta.

U takvim slučajevima, a prema Zakonu o srednjem obrazovanju, škola je dužna da raspiše cirkularno pismo ostalim školama kako bi se utvrdilo da li postoji neko ko je tehnološki višak, a ko može da predaje ekonomsku grupu predmeta. Ako takvih radnika nema, direktor je dužan da raspiše konkurs za upražnjeno radno mjesto.

Poznavajući proceduru zapošljavanja u obrazovnim institucijama, Ana je otišla u školu da se informiše o novom radnom mjestu. Međutim, direktorica joj je saopštila da će se ovaj put konkursna procedura zaobići.

„Rekla mi je da za mene nema mjesta. Dodala je da su moji roditelji niko i ništa. Pitala me kako može da mi padne na pamet da radim u njenoj školi“, pojašnjava Ana.

Škola je ubrzo nakon toga zaključila ugovor o radu na određeno vrijeme, do 60 dana, sa Sonjom Tomaš-Miskin, a prema izjavi direktorice zbog povećanog obima posla. 

Zakon o obrazovanju i vaspitanju predviđa samo jedan slučaj kada se neko može primiti bez konkursa; kada je radnik privremeno spriječen zbog bolesti. Međutim ovdje se radilo o novom radnom mjestu, o potpuno slobodnim časovima.

Nakon ovog neprijatnog izenađenja, Ana se obratila Republičkom prosvjetnom inspektoru Dušku Laloviću, a koji je nakon inspekcijskog pregleda, školi naložio da radno mjesto popuni u skladu sa zakonom; konkursnom procedurom posredstvom Zavoda za zapošljavanje. 

Međutim, škola se nije složila sa njegovom odlukom i uložila je žalbu drugostepenom organu, Ministarstvu prosvjete i kulture RS. Tadašnji ministar Mutabdžija poništio je Lalovićevo rješenje i inspekciju rada poslao u vanrednu kontrolu škole. 

Tokom kontrole, inspekcija rada našla je grešku u Sonjinom ugovoru. Njen ugovor o radu sklopljen je bez ikakvog obrazloženja o potrebi za radnikom na određeno vrijeme, i kao takav nije bio u skladu sa odredbama Zakona o radu. 

Nakon suprotnih tumačenja inspektora prosvjete i inspektora rada, te glavne presude od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS, škola je sa Sonjom Tomaš-Miskin zaključila ugovor o radu na neodređeno vrijeme.  I tako je slobodno radno mjesto u Ekonomskoj školi popunjeno bez prethodno raspisanog konkursa. 

Ana Vuković se našla u uloži žrtve, ali ne i nijemog posmatrača. 

„Tresla sam se u prvim mjesecima trudnoće kad god bi ušla u tu ustanovu. Jedan dan sam otišla po svoje papire i istjerana sam iz škole kao kriminalac, zločinac. Zašto? Pisala sam prosvjetnoj inspekciji. U međuvremenu sam se obratila i radnoj inspekciji. U Sindikatu obrazovanja RS mi je pružena velika podrška. Zahvaljujući njima, idem dalje. U zadnjih par mjeseci sam se više puta obratila prosvjetnom inspektoru, glavnom radnom inspektoru, Ministarstvu rada, Ministarstvu prosvjete... Niko nije nadležan? Opet ispočetka“, kaže je Ana.

Goran Stanković je za Frontal rekao da je ova situacija veoma zabrinjavajuća. Prema njegovom mišljenju inspekcija rada je iz nezakonitosti stvorila zakonitost, a Ministarstvo prosvjete i kulture dozvolilo je da se radnik zaposli bez konkursne procedure. 

 „Ne znam stvarno koji su razlozi vodili ministarstvo kao drugostepeni organ da poništi takvu odluku i naloži da kontrolu vrši inspekcija rada, a bez prethodno sprovedene konkursne procedure. Na ovaj način svi drugi radnici su dovedeni u nezavidan položaj, izgubili su mogućnost da konkurišu na to radno mjesto. Neko ko je primljen na to mjesto na nezakonit način stekao je zakonit radni odnos“, ističe Stanković. 

Iz nezakonitosti stvorena je zakonitost

Kontaktirali smo Republičku upravu za inspekcijske poslove RS kako bi saznali po kom osnovu je republički inspektor rada Branka Golić, u postupku nadzora škole, naložila rješenjem pomenutoj školi da Sonju Tomaš-Miskin primi na neodređeno vrijeme.

Rečeno nam je da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS dostavilo inspekciji rada dopis kojim se traži kontrola primjene propisa u Ekonomskoj školi Banjaluka, te da je prethodno zatražilo od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS tumačenje ugovora o radu koji je škola zaključila sa Sonjom Tomaš Miskin.

 „S obzirom na utvrđene nepravilnosti, republički inspektor rada je na osnovu odredbi Zakona o radu, rješenjem naložio JU „Ekonomska škola“ Banja Luka da otkloni nepravilnosti i da radnopravni status radnice reguliše u skladu sa odredbama Zakona o radu. Postupajući po rješenju republičkog inspektora rada, JU „Ekonomska škola“ Banja Luka je radnopravni status predmetne radnice regulisala u skladu sa Zakonom o radu, na način da je sa imenovanom zaključila ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Dakle, mjere koje inspektori preduzimaju u kontrolama jasno su definisane zakonima kojima se uređuje određena oblast“, objasnila nam je Dušanka Makivić, viši saradnik za odnose sa javnošću u republičkom inspektoratu.

Na naše pitanje, zašto je poništeno prethodno rješenje prosvjetne inspekcije, dobili smo sljedeći odgovor:

„JU „Ekonomska škola“ Banja Luka je na rješenje prosvjetnog inspektora uložila žalbu drugostepenom organu, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je u usvojilo žalbu i poništilo rješenje prosvjetnog inspektora, ukazujući da je u nadležnosti inspektora rada da vrši inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zapošljavanje, rad i radne odnose, bezbjednost i zdravlje na radu i druge oblasti određene propisima.“.

Međutim, inspekcija rada zapravo nije nadležna za kontrolu sprovođenja konkursne procedure za prijem nastavnog osoblja niti za kontrolu dodjele fonda časova. Ovo je potvrdio i glavni inspektor rada, Čedo Risović, a čije rješenje možete vidjeti u galeriji. 

Inspekcija rada je ipak, postupajući po dopisu Ministarstva prosvjete i kulture, prevela radni status Sonje Tomaš-Miskin iz određenog u neodređeni i na taj način odstupila od svoje nadležnosti vršioca inspekcijskih nadzora i usvojila ulogu sprovodioca zakonskih regulativa u iregularnim i nezakonitim okolnostima.

Zapošljavanje u školi van svih zakonskih regulativa

S obzirom da je odluka o zapošljavanju Sonje Miškin-Tomas donesena od strane drugostepenog organa, odnosno Ministarstva prosvjete i kulture, šta radnik kao Ana može učiniti u vezi sa povredom njenih radnih prava?

Stanković kaže da je pred Anom pravna borba putem nadležnog suda, gdje treba da traži uspostavljanje svog radnog statusa. Škola je napravila prvi prekršaj kada je Anin radni odnos prekinula dva mjeseca prije završetka školske godine, a drugi kada je Sonju zaposlila bez konkursne procedure. 

„Na osnovu svih činjenica mogu reći da je u cijeloj situaciji bilo dosta manipulacija i namjernog, po meni, stvaranja nekih situacija da se zaobiđe zakon i da se primi onaj koga je direktor škole želio da primi, a ne neko ko po zakonu ispunjava sve uslove“, rekao je Stanković.

Treba dodati i da je Ana Vuković predsjednica Udruženja inovatora Grada Banjaluka, te da je pored rada na mjestu profesora ekonomske grupe predmeta prihvatila i dodatne poslove kao što je rad sa predstavnicima Ekonomske škole na prestižnom takmičenju Ekonomijada, te ulogu mentora 2013. godine učenicima u pisanju istraživačkih radova na Inostu i Inovi mladih gdje su učenici osvojili brojna priznanja. 

piše: Maja G. Đurđević

Komentari
Twitter
Anketa

U kojoj državi su građani BiH najbolje živjeli?

Rezultati ankete
Blog