Region

U čemu je Srbija bolja od EU?

Evropske zemlje moraju još da rade na uspostavljanju ravnoteže u oblasti rodne ravnopravnost u javnom odlučivanju, navodi se u izvještaju Savjeta Evrope.

Prema tom izvještaju, učešće žena u javnom i političkom životu Srbiji u prošloj godini bilo je iznad evropskog prosjeka u većini slučajeva, osim kada je riječ o broju žena na mjestu gradonačelnika.

Izvještaj obuhvata napredak 46 država u postizanju cilja koji je postavio Komitet ministara Savjeta Evrope 2003. godine da najmanje 40 odsto muškaraca i žena učestvuje u različitim aspektima političkog i javnog života, saopšteno je iz Savjeta Evrope. Kada je riječ o Srbiji, u izvještaju se navodi da je 34,4 odsto žena izabrano u parlament 2016. godine, što je gotovo za 10 odsto više u odnosu na evropski prosjek koji iznosi 25,6 odsto. 

Takođe, rezultati pokazuju da je u 2016. godini bilo 37,5 odsto žena predjsednika parlamentarnih odbora, a evropski prosjek je 25,6 odsto. Isti prosjek Evropa bilježi kada je riječ o ženama izabranim u regionalne skupštine, dok u Srbiji on iznosi 31,6 odsto. U 2016. godini zabilježeno je 56, 8 odsto ženskih sudija u Višim sudovima u Srbiji, dok je prosjek Evrope 33 odsto. 

Takođe, 40 odsto ženskih sudija registrovano je u Ustavnom sudu te godine, dok je prosjek širom Evrope 26,3 odsto. Prema podacima u izvještaju, 15,9 odsto "izvanrednih i opunomoćenih" žena ambasadora zabilježeno je u Srbiji 2016. godine, dok je prosjek širom Evrope 13 odsto. 

Manji prosjek je jedino zabilježen u izboru žena gradonačelnika. U Srbiji, naime, taj procenat je 5,5 odsto, dok je evropski prosjek 13,4 odsto. Ipak, Srbija bilježi učešće od 57,1 odsto ženskih predstavnika i zamjenika u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, a u Evropi je prosjek 35, 7 odsto. 

Rezulatati izvještaja pokazuju da su samo dvije od 46 proučavanih zemalja, Finska i Švedska, ispunile najniži postavljeni cilj od 40 odsto za učešće žena u donjem domu parlamenta ili u jednodomnom parlamentu, a da je prosjek širom Evrope 25,6 odsto. Napominje se i da nijedna od zemalja uključenih u studiju nije ispunila najniži cilj od 40 odsto za gornji dom parlamenta, te da je prosječan procenat žena među imenovanim članovima iznosio 35,8 odsto, a izabranih članova 23,9 odsto. 

Takođe, prosječan broj žena šefova država i vlada, šefova regionalnih vlada i gradonačelnika širom Evrope bio je ispod 17 odsto. Zastupljenost žena u Višim sudovima, kako se dodaje, iznosila je 33 odsto, 28 odsto u Visokim pravosudnim savjetima, a 26 odsto u Ustavnim sudovima. Među rodno najmanje uravnoteženim je niska zastupljenost žena ambasadora, koja je iznosila 13 odsto 2016. godine. 

"Ovi podaci pokazuju da Evropa još ima veliki put da pređe da postigne rodnu ravnopravnost", zaključio je generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjorn Jagland.

 

Izvor:b92
Blog