Republika Srpska

Poreska uprava: Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu

Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2018. godinu, mogu najkasnije do 31. decembra podnijeti zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019.

Iz Poreske uprave saopšteno je da se zahtjev, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2019. godinu, na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Srpske, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2019. godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

"Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske predaju isplatiocu oporezivog dohotka", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se napominje da će poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu, biti izdata poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

Poreski obveznici koji su ove godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice /povrat poreza/ samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2019. godinu.

 

Izvor: Srna
Twitter
Anketa

Na šta najviše trošite novac?

Rezultati ankete
Blog