Vijesti

Savjet ministara BiH povećao topli obrok državnim službenicima sa šest na osam KM

Uprkos stalnim kritikama zbog rastrošnosti državnog birokratskog aparata, Savjet ministara BiH je pred sami kraj mandata odlučilo povećati topli obrok državnim službenicima zaposlenim u institucijama BiH.

"Zaposlenom pripada pravo na novčanu naknadu na ime ishrane tokom rada od osam KM za svaki dan proveden na radu", piše u Odluci o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada, a koja je objavljena u posljednjem broju Službenog glasnika BiH.

Na ovaj način Savjet ministara BiH povećao je topli obrok zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine za dvije KM dnevno, s obzirom na to da je visina novčane naknade za ishranu tokom rada do sada iznosila šest KM.

Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom rada Savjeta ministara BiH usvojio je na 165. sjednici, održanoj 30. januara 2019. godine.

 

Izvor: atvbl
Blog