Vijesti

Расписан конкурс за упис студената на јавним високошколским установама у Српској

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Универзитет у Бањој Луци на први циклус планира да упише 2462 студента. Од наведеног броја, на буџет се може уписати 944 студената, док се на суфинансирање уписује 1225 студената. Планирано је да се упише 90 студената на самофинансирање, 120 страних студената, као и 83 вандредна студента.

На другом циклусу, планира се упис 859 студената. На буџету има мјеста за 215, у категорији суфинансирање 452, док седам студената треба да самофинансира своју школарину. Планирано је да се 121 студент упише као вандредни студент, а има мјеста и за 64 страна студента.

Када је ријеч о трећем циклусу, планирано је да се упише 135 кандидата. Њих 116 ће самофинансирати своје студије, док 17 кандидата може бити уписано као страни студенти.

Број слободних мјеста по циклусима студија

Први циклус студија

Академија умјетности (110), Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (116),  Економски факултет (174), Електротехнички факултет (196), Машински факултет (140), Медицински факултет (375), Пољопривредни факултет (100), Правни факултет (160), Природно-математички факултет (200), Рударски факултет (40), Технолошки факултет (120), Факултет безбједносних наука (100), Факултет политичких наука (140), Факултет физичког васпитања и спорта (52), Филозофски факултет (187), Филолошки факултет (178), Шумарски факултет (74).

Други циклус 

Академија умјетности (30), Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (58), Архитетконско-грађевинско-геодетски факултет – комбиновани студијиски програм Енергетска ефикасност у зградарству (15), Економски факултет (52), Електротехнички факултет (75), Машински факултет (34), Медицински факултет (20), Пољопривредни факултет (77), Правни факултет (40), Природно-математички факултет (50), Рударски факултет (10), Технолошки факултет (20), Факултет безбједносних наука (25), Факултет политичких наука (80), Факултет физичког васпитања и спорта (15), Филозофски факултет (85), Филолошки факултет (110), Шумарски факултет (44), Пољопривредни факултет и Природно-математички факултет– комбиновани студијски програм Очување и употреба генетичких ресурса (20).

Трећи циклус студија

Економски факултет (11), Електротехнички факултет (10), Медицински факултет (35), Пољопривредни факултет (15), Правни факултет (10), Природно-математички факултет (5), Факултет политичких наука (20), Филозофски факултет (6), Филолошки факултет (15), Шумарски факултет (6).

Пријављивање кандидата и пријемни испити 

Пријављивање кандидата за упис на први циклус студија на свим организационим јединицима Универзитета у Бањој Луци почиње 17. јуна 2019. године, а завршава 28. јуна 2019. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 01. јула 2019. године, са почетком у 9,00 часова. Пријемни испит на Медицинском факултету почиње истог дана, али у 14,00 часова.

Објављивање резултата конкурса је 03. јула 2019. године до 14,00 часова. Упис примљених кандидата почиње 08. јула 2019. године, а завршава се 12. јула 2019. године.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 01. до 05. јула од 9,00 часова. Објављивање резултата конкурса је 05. јула 2019. године до 16,00 часова, а коначне ранг-листе до 8. јула. Упис примљених кандидата почиње 09. јула, а завршава се 12. јула.

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 01. и 02. јула са почетком у 7,00 часова. 

Други уписни рок организоваће факултети/Академија умјетности  који  у првом року не упишу планирани број студената. 

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 26. августа 2019. а завршава 06. септембра  2019. године.

Полагање пријемног испита је 09. септембра 2019. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама. Објављивање резултата конкурса је до 11. септембра до 14,00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 16. септембра и траје до 20. септембра.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 09. до 13. септембра,  са почетком у 9,00 часова. Објављивање резултата конкурса је 13. септембра 2019. године до 16,00 часова, а коначне ранг-листе до 16. септембра. Упис примљених кандидата почиње 17. и траје до 20. септембра.

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се 09. септембра 2019. године са почетком у 7,00 часова.

Конкурсни рокови – други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 17. јуна 2019. године до 16. октобра  2019. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 21. октобра 2019. године на интернет страницама факултета/Aкадемије умјетности.

Љекарско увјерење

Кандидати који конкуришу за пријем на Факултет безбједносних наука и Факултет физичког васпитања и спорта, љекарско увјерење достављају приликом пријаве на конкурс, а остали кандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.

Љекарска увјерења се издају у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, број телефона: 051/301-324. Кандидати који се пријављују за Рударски факултет, љекарско увјерење могу извадити у мјесту пребивалишта.

Комплетан текст конкурса налази се на интернет страницама јавних високошколских установа, као и у штампаним издањима дневних новина ''Глас Српске'' и ''Еуроблиц''.


Фронтал

 

Twitter
Anketa

Da li biste prije radili u javnom preduzeću za 1000 KM ili u privatnoj firmi za 1500 KM?

Rezultati ankete
Blog