Intervju

Aleksandar Lozo: Poslovi koji spadaju u našu matičnu oblast djelovanja obavljaju druge struke

Na nedavno održanim studentskim izborima izabrani su budući predstavnici studenata. Razgovarali smo sa Aleksandrom Lozom potpredsjednikom Kluba studenata političkih nauka o radu ove organizacije i problemima sa kojima se susreću studenti političkih nauka.

FRONTAL: Unazad nekoliko godina primjetan je pad upisanih studenata na fakutet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Šta smatrate za glavni uzrok tome i da li ste dosad preuzeli neke radnje ili ih planirate preduzeti u cilju većeg broja upisanih studenata u narednim godinama?

LOZO: Uzrok za manji broj upisanih studenata na Fakultet političkih nauka, generalno i na Univerzitet u Banjoj Luci  ima više. Kao glavni uzrok izdvojio bih lošu demografsku sliku Republike Srpske i sve manji broj svršenih srednjoškolaca. U okviru našeg djelovanja i mogućnosti Klub studenata Fakulteta političkih nauka aktivno vrši promociju našeg fakulteta i univerziteta kroz mnogbrojne aktivnosti. Veliki broj projekata na godišnjem nivou i prisutnost u javnosti, kao i aktivno učešće u drustvenim događajima, svako doprinose promociji i prisutnosti fakulteta u javnosti.

FRONTAL: Šta biste izdvojili od stvari koje ste uradili u preteklih godinu dana?

LOZO: U proteklih godinu dana Klub studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka realizovao je više aktivnosti i projekata u skladu sa svojim godišnjim planom. Ono što bismo posebno istakli jeste Studentski model Ujedinjenih nacija koji se realizuje već šestu godinu za redom i koji je postao jedna on najvećih studentskih konferencija u regionu, a prva je takve vrste u Republici Srpskoj. Studentski Model Ujedinjenih Nacija pruza priliku našim studentima da se upoznaju i razmijene iskustva sa kolegama iz svih dijelova svijeta, te da u praksi primjene stečena znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i diplomatije. Važno je napomenuti da se cjelokupni projekat realizuje na engleskom jeziku, što predstavlja odličnu priliku da studenti primjene dosadašnje stečeno znanje engleskog jezika i kroz praktični dio ga usavrše. Jedna od prvih aktivnosti našeg Kluba odmah nakon osnivanja bilo je i pokretanje studentskog časopisa pod nazivom „Studentski žurnal“ koji ima za cilj praktično učestvovanje studenata Univerziteta u Banjoj Luci, prije svega studenata na studijskom programu Novinarstvo i kumunikologija našeg Fakulteta u ispoljavanju kreativnih sposobnosti i vještina studenata kao i informisanje studenata.

FRONTAL: Šta biste izdvojili kao najveće probleme sa kojim se studenti političkih nauka susreću?

LOZO: Kao glavni problem izdojio bih to da  naše društvo nije prepoznalo ulogu i značaj društvenih nauka.  Poslovi koji spadaju u nasu matičnu oblast djelovanja obavljaju druge struke. To je problem kojim se trebamo aktivno pozabaviti i doći do jasnog definisnja poslova i naše uloge u zajednici.

FRONTAL: Da li ste zadovoljni saradnjom koju ste ostvarili sa upravom fakulteta?

LOZO: Saradnju sa upravom fakulteta ocijenio bih kao pozitivnu. 

FRONTAL: Kakve su daljnje aktivnosti studentske organizacije?

LOZO: Dalje aktivnosti Kluba studenata Fakulteta političkih nauka, pored već pomenutih projekata i aktivnosti koje se realizuju duži niz godina, jesu  pokretnje You tube kanala sa emisijom za studente novinarstva. To je jedan vid prakse koji ćemo samostalno realizovati, a studentima će omogućiti sticanje praktičnih znanja i vještina. Planiramo uspostavljanje saradnje sa Fakultetom političkih nauka u Beogradu. U cilju nam je da po drugi put orgnizujemo Akademiju Međunarodno pravo i međunarodni odnosi. U planu je i da u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH realizujemo i Studentski Model OSCE-a kako bismo naše studente upoznali sa značajem i radom ove organizacije.  Za kraj bih izdvojio organizovanje tribina sa gostima iz raznih oblasti društvenog života, gdje bi naši studenti mogli uzeti aktivno učešće u istim.

 

Frontal/A.K.
 
Twitter
Anketa

Da li visoki predstavnik Valnetin Incko treba da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH?

Rezultati ankete
Blog