Frontal blog
Jovan Malešević

Život posvećen sjećanju

U podnožju Alpa, sredinom decembra 1943. godine fašistička milicija je uhapsila pripadnike pokreta otpora, Giustizia e Liberta. Uhapšena grupa je prvobitno prebačena u tranzitni kamp u Fossoli di Carpi da bi 22. januara ’44. krenuo…

Ukleto papsko ime Jovan

Istorija Papske države i njihovih predvodnika prepuna je nevjerovatnih priča. Tako je negdje od sredine III vijeka pa sve do XV vijeka postojala titula…

Srpska nesloga kreće iz Beograda

O dvije Jugoslavije. O„Velikoj Srbiji“ i razjedinjenim Srbima. Raspad Jugoslavije su pojedini narodi dočekali kao trijumfalistički ishod na…

Postizborne iluzije

Apatija i defetizam koji beskompromisno gospodare Republikom Srpskom nisu karakteristike koje bismo definisali kao trajne i neprekidne. Njihove baze su…

Umjetnost bez političkog izraza

Zainteresovati javnost Republike Srpske za društvena dešavanja često se čini nemogućim zadatkom. Tišina ljudi koja dominira ovim…