Tema

Budžet za naknade funkcionerima u Istočnom Novom Sarajevu povećan za 65,6 %

U vremenima krize i recesije, kako nam svjedoče primjeri najrazvijenijih država u svijetu, prvo se zamrzavaju ili smanjuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Ne samo radi uštede novca poreskih obveznika, nego i zbog toga da se javnosti pošalje jasna poruka da teret krize mora da se podnese ravnomjerno, odnosno da zaposleni u javnom sektoru ne mogu i ne smiju biti privilegovani kad su plate u pitanju, pogotovo zato što novac kojima se oni plaćaju nastaje u realnom sektoru.

Centar za razvoj i unapređenje sela BL: Voda kao privilegija 21. vijeka (II dio)

Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka „svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji 31 mjesne zajednice, a osnovni zadaci su mu revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak na ova područja, radi ekspanzivnijeg razvoja poljoprivredne proizvodnje i malih prerađivačkih kapaciteta“.