EU integracije BiH

EU predana jačanju prava žena

Povodom Međunarodnog dana žena, Johanes Han, povjerenik EU za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, naglasio je kontinuiranu predanost Evropske unije u promociji prava žena u zemljama partnerima.

Zapošljavanje pripadnika marginalizovanih grupa: Čekajući bolje dane

Šta je zajedničko Romima, osobama sa invaliditetom, pripadnicima LGBT populacije? Sve ih veže mala mogućnost zapošljavanja a usljed naslijeđenih i još uvijek raširenih stereotipa, kao i prisustva prikrivenih oblika diskriminacije. Tome, prema navodima stručnjaka iz oblasti ljudskih prava doprinosi i slaba primjena postojećih zakonskih rješenja, kao i nepostojanje sistemskog pristupa problemu.

Evropska unija dala novu šansu BiH

Evropska unija, njeni predstavnici te izaslanici zemalja članica i Norveške podržavaju put Bosne i Hercegovine prema evropskoj porodici do koje mora doći samo putem reformi.

"EU i Ti" - program studentskih posjeta EU delegaciji

U okviru programom koji je započeo 19. februara, grupe studenata sa svih javnih univerziteta u BiH će imati priliku posjetiti sjedište Delegacije EU u Sarajevu/Kancelariji specijalnog predstavnika EU gdje će raspravljati o EU perspektivi BiH s zvaničnicima Unije.
Twitter
Anketa

Zamislite da imate dijete staro 18. godina, šta biste mu savjetovali?

Rezultati ankete