EU integracije BiH

Politička kultura u BiH i zemljama EU

Politička kultura predstavlja zbir temeljnih vrijednosti , osjećanja i znanja koji daju oblik i sadržaj političkim procesima. Označava ukupne političke stavove pojedinih članova društva jedne zemlje. Stavovi se smatraju kao izraz sistema vrijednosti koje se odnose prvenstveno na sistem državne vlasti.

Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH

Projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ (CBGI), ima za cilj da se usredsrijedi na razvoj kapaciteta institucija vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i na osposobljavanje državnih službenika da se aktivno i djelotvorno uključe u politički dijalog sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

Da li je Bregzit poljuljao evropski entuzijazam stanovnika BiH?

Riječ Bregzit (Brexit) predstavlja skraćenicu koja označava izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (Britain + exit, Brexit). Britanija je odlučila da napusti Uniju poslije referenduma koji je održan 23. juna prošle godine, a za izlazak je bilo 52 odsto glasača.

Zapadni Balkan i Turska u procesu EU integracija

Savjet za opšte poslove EU (GAC), na sastanku održanom 20.09.2016. godine, usvojio je zaključke o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, podnesenom 15.02.2016. godine. Savjet je odlučio da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji i, u skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Da li EU integracije ugrožavaju kulturnu autonomiju država?

Djelovanje Evropske unije na području kulture dopunjuje kulturnu politiku država članica na raznim područjima kao što su, na primjer, očuvanje evropske kulturne baštine i saradnja kulturnih institucija raznih zemalja. Ugovorom iz Lisabona kultura je dobila važno mjesto. U preambuli Ugovora o Evropskoj uniji (UEU) direktno se poziva na nadahnutost „kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem Evrope“. Jedan od glavnih ciljeva Evropske unije, utvrđenih Ugovorom, jeste da ona „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičku raznolikost i osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Evrope.”