EU integracije BiH

Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH

Projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ (CBGI), ima za cilj da se usredsrijedi na razvoj kapaciteta institucija vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i na osposobljavanje državnih službenika da se aktivno i djelotvorno uključe u politički dijalog sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

Da li je Bregzit poljuljao evropski entuzijazam stanovnika BiH?

Riječ Bregzit (Brexit) predstavlja skraćenicu koja označava izlazak Velike Britanije iz Evropske unije (Britain + exit, Brexit). Britanija je odlučila da napusti Uniju poslije referenduma koji je održan 23. juna prošle godine, a za izlazak je bilo 52 odsto glasača.

Zapadni Balkan i Turska u procesu EU integracija

Savjet za opšte poslove EU (GAC), na sastanku održanom 20.09.2016. godine, usvojio je zaključke o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, podnesenom 15.02.2016. godine. Savjet je odlučio da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji i, u skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Da li EU integracije ugrožavaju kulturnu autonomiju država?

Djelovanje Evropske unije na području kulture dopunjuje kulturnu politiku država članica na raznim područjima kao što su, na primjer, očuvanje evropske kulturne baštine i saradnja kulturnih institucija raznih zemalja. Ugovorom iz Lisabona kultura je dobila važno mjesto. U preambuli Ugovora o Evropskoj uniji (UEU) direktno se poziva na nadahnutost „kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem Evrope“. Jedan od glavnih ciljeva Evropske unije, utvrđenih Ugovorom, jeste da ona „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičku raznolikost i osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Evrope.”

Kako je SSP uticao na ekonomska kretanja u Hrvatskoj i Srbiji u procesu evrointegracija i šta BiH može očekivati?

SSP je treća generacija evropskih sporazuma ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazum se potpisuje na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti zemalja potpisnica. Države koje su postale članice petim proširenjem Unije su potpisale Sporazume o pridruživanju (tzv. Evropske sporazume).