EU integracije BiH

Reformska agenda – dokle se stiglo i šta nam je još činiti

Vanjska politika Bosne i Hercegovine, kako stoji na oficijelnoj stranici Savjeta ministara BiH, usmjerena je ka unapređenju i očuvanju trajnog mira, bezbjednosti i stabilnog demokratskog i sveukupnog državnog razvoja, odnosno uključivanju u savremene evropske, političke, ekonomske i sigurnosne integracione tokove. U skladu sa ovim, Bosna i Hercegovina se opredijelila ulasku u Evropsku uniju, a vidljiviji napretci na ovom putu počinju od marta 2004., kada je Savjet Evropske unije usvojio prvo Evropsko partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom.

Spoljnotrgovinska razmjena BiH: EU glavni trgovinski partner

Bosna i Hercegovina od rata pa naovamo bilježi konstantni spoljnotrgovinski deficit. Iako se on zadnjih godina smanjivao, situacija je i dalje nezavidna i pokazuje da u spoljnotrgvinskoj razmjeni uvozimo gotovo duplo više robe nego što izvozimo u inostranstvo.

Mogu li se antikorupcijska iskustva zemalja članica EU primijeniti na BiH?

Istraživanje o stavovima građana o problemu korupcije provedeno u 8 zemalja Zapadnog Balkana i Turske, čije je rezultate Centar za istraživačkonovinarstvo predstavio prošlog mjeseca, pokazuje „zabrinjavajuće trendove porasta percipiranog stepena korupcije u zemljama širom regiona, a posebno je negativan trend naglašen u Bosni i Hercegovini.

Sporazum o rastu i zapošljavanju – Viza za budućnost BiH?

„Bosna i Hercegovina treba reforme. U suprotnom, zemlja rizikuje da dodatno zaostane za svojim susjedima u smislu poslovnog okruženja i drugih politika potrebnih za podsticanje ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Zapravo Bosanci i Hercegovci već dugi niz godina slušaju vapaj za reformama. Ali šta to konkretno znači?

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju – i šta sad?

Prvog juna 2015. godine u Bosni i Hercegovini je na snagu stupio Sporazum o stabilizaciji i prudruživanju. Ipak, nerijetko, šira populacija nije upoznata sa činjenicom da je taj Sporazum djelimično na snazi još od 2008, i to kao tzv. Privremeni sporazum, koji je uglavnom bio vezan za trgovinu. Novina je da sa sa sprovođenjem istog u punom kapacitetu počelo tek od sredine ove godine.
Twitter
Anketa

Na šta najviše trošite novac?

Rezultati ankete