EU integracije BiH

Zapadni Balkan i Turska u procesu EU integracija

Savjet za opšte poslove EU (GAC), na sastanku održanom 20.09.2016. godine, usvojio je zaključke o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, podnesenom 15.02.2016. godine. Savjet je odlučio da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji i, u skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje na zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Da li EU integracije ugrožavaju kulturnu autonomiju država?

Djelovanje Evropske unije na području kulture dopunjuje kulturnu politiku država članica na raznim područjima kao što su, na primjer, očuvanje evropske kulturne baštine i saradnja kulturnih institucija raznih zemalja. Ugovorom iz Lisabona kultura je dobila važno mjesto. U preambuli Ugovora o Evropskoj uniji (UEU) direktno se poziva na nadahnutost „kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem Evrope“. Jedan od glavnih ciljeva Evropske unije, utvrđenih Ugovorom, jeste da ona „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičku raznolikost i osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Evrope.”

Kako je SSP uticao na ekonomska kretanja u Hrvatskoj i Srbiji u procesu evrointegracija i šta BiH može očekivati?

SSP je treća generacija evropskih sporazuma ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazum se potpisuje na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti zemalja potpisnica. Države koje su postale članice petim proširenjem Unije su potpisale Sporazume o pridruživanju (tzv. Evropske sporazume).

Obnavljanje banjalučke tvrđave Kastel

Banjalučka tvrđava Kastel jedan je od najstarijih kulturnih spomenika u Bosni i Hercegovini. Prva zdanja ovog kompleksa potiču još iz paleolitskog doba. Tvrđava je sagrađena na lijevoj obali Vrbasa, između današnjeg Gradskog mosta i ušća rijeke Crkvene u Vrbas. U prošlosti Kastel je bio snažno vojničko utvrđenje i štitio je kotlinu Vrbasa od neprijateljskih naleta, prije svega sa sjevera. Tvrđava je sa svih strana opasana debelim kamenim zidovima, na kojima su podignute puškarnice i osmatračnice. U njenoj unutrašnjosti, pored ljetne pozornice, igrališta za djecu i restorana svojevremeno su se nalazile i prostorije Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, a u prvim godinama nastanka na Kastelu su se održavale i Banjalučke ljetnje igre.

Šta je EU upitnik i ko će ga popunjavati?

Upitnik Evropske komisije je sredstvo koje Evropska komisija koristi da procijeni u kojoj je mjeri država koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU spremna da ispuni kriterijume za članstvo. Upitnik se sastoji od liste pitanja strukturisanih prema političkom i ekonomskom kriteriju, te evropskim standardima koji prate poglavlja pravne stečevine EU.
Twitter
Anketa

Какав је ваш животни стандард данас у односу на годину дана раније?

Rezultati ankete