Po vašem mišljenju da li država BiH ima budućnost?

Da (71)
Ne (89)
Ukupno glasova: 160