Frontal blog
Saša Stevanović

Investicije da, ali kada, gdje i na koji način?

Nove investicije su dobre za zapošljavanje, ekonomski rast, povećanje životnog standarda. Ovo je mantra koja se stalno ponavlja i vrti. Ono na šta je potrebno skrenuti pažnju, a vezano za investicije je da su dobre samo investicije, koje…

Fond solidarnosti

Etimološko poreklo riječi fond potiče od latinske riječi fundus što znači dno, temelj, komad zemljišta. Katastrofalne poplave koje…