Društvo

Sloboda (na)rodu! (VIDEO)

Tokom panela "Sloboda Na(rodu)", moderator Asim Mujkić, profesor filozofije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, je ugostio Jasminu Husanović, profesoricu u oblasti kulturologije na Univerzitetu u Tuzli, Milenu Karapetrović, filozofkinju i feminističku teoretičarku, te Sašu Leskovca, Stručnog savjetnika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, kako bi razgovarali o različitim pravcima borbe za slobodu roda.

Suočavanje sa prošlošću - da li su kosturi u ormaru ili pod tepihom? (VIDEO)

Nerzuk Ćurak, moderator panela "Suočavanje sa prošlošću - da li su kosturi u ormaru ili pod tepihom?" je ugostio Božicu Ciboci, dugogodišnju aktivisticu i istraživačicu u civilnom društvu i Jelenu Krstić, politikološkinju i aktivnu učesnicu u procesima koji streme razrješavanju uzroka i posljedica oružanih sukoba tokom 1990-ih na prostoru Jugoslavije, da govore o tome kako doći do istine i da li idemo postepeno ka okončanju kulture sjećanja kao jednog instrumenta kojim trebamo razotkriti sve ono što se desilo.

Kako preživjeti propast medija? (VIDEO)

Senad Pećanin, izdavač i urednik sarajevskog istraživačkog časopisa "Dani", jedan od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava i pravnik, je razgovarao 1: 1 sa novinarkom Borkom Rudić o tome kako preživjeti propast medija.