Frontal blog
Sve u lice

Povratak otpisanih

Na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja je planirana 29. januara će se naći nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine Republike Srpske predložen od strane Srpske demokratske stranke. Naime, ovaj zakon predviđa rješenje…

Novi Frontalovac

Grupi Frontalovaca pridružuje se novi član. Donosimo blog-post našeg čitaoca pod interesantnim nikom „Sve u lice“. Sjedinjene Američke…
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete