Region

Tesla i šahovnica na novim hrvatskim kovanicama

Komisija za novac Hrvatske narodne banke utvrdila je konačni prijedlog motiva za nacionalne strane budućih hrvatskih kovanica u evrima - predloženi motivi su šahovnica, geografska karta Hrvatske, kuna, glagoljica i Nikola Tesla.