Da li visoki predstavnik Valnetin Incko treba da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH?

Da (65)
Ne (100)
Ukupno glasova: 165