Kada bi u BiH trebao da se unaprijedi samo jedan segment društva da bi bilo bolje, šta bi to bilo?

Plate i penzije (24)
Rad Tužilaštva i sudstva (62)
Obrazovanje (27)
Zdravstvo (7)
Odlazak mladih (7)
Efikasnost policije (3)
Ulaganje u nauku (4)
Ukupno glasova: 134