Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Entitetska granica (61)
Administrativna linija (61)
Ukupno glasova: 122