Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Entitetska granica (60)
Administrativna linija (60)
Ukupno glasova: 120