Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Trebala je učestvovati (68)
Nije trebala učestvovati (78)
Ukupno glasova: 146