Radnička prava i pravo na rad

Čemu služe sindikati u BiH?

Sindikalno organizovanje u zeničkoj željezari ima 120 godina tradicije. Danas sindikat okuplja oko 2 000 članova i jedan je od rijetkih predstavnika koji djeluju pod privatnim kapitalom u okviru svjetske kompanije ArcerolMittal. Za razliku od drugih, brojinijih, poslodavaca koji ne moraju da brinu o poštovanju redova kolektivnog ugovora i da pregovaraju o pravima radnika, sindikat ArcerolMittal Zenica (AMZ) koristi sva zakonom dopuštena sredstva da potpisano bude i ispoštovano.

Zaštita na radu u zapećku

Zaštita na radu je mrtvo slovo na papiru u Bosni i Hercegovini. Nešto što bi trebalo da bude utemljeno u poslovanje preduzeća i javnih ustanova, kao i u svijest radnika, posmatra se sa distance i u većini slučajeva kao manje važan segment poslovanja koji oduzima vrijeme i novac.

Zakon o radu: Između jave i sna

Četrnaest je godina otkako Zakon o radu kakav je danas na snazi, uz određene anekse, stoji kao noseći stub zaštite radničkih prava. Ono što je napisano u članovima zakona gotovo je jednako i u RS i FBiH, jer regulisanje oblasti radnih prava kao i mnoge druge jeste u entiteskim nadležnostima. Vanentitetska je, međutim, obespravljenost radnika, oblici i načini na koje se radna prava krše.
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete