Korupcija u BiH

Glavna služba za reviziju RS krši Zakon o javnim nabavkama

Institucije u Bosni i Hercegovini veoma rijetko objavljuju tendere o javnim nabavkama, što je zapravno njihova obaveza, a i kada objave javne pozive postavljaju takve ograničavajuće uslove koji nisu ključni za predmetnu nabavku ali utiču na izbor ponuđača, što dovodi do favorizovanja određenog ponuđača.

Nazovi kanton Sarajevo radi rasipništva

"Znam samo da tu nema ništa protuzakonito i, osim toga, poslije mene je bilo pet premijera, pa zašto niko nije pokrenuo pitanje tog ugovora ako je toliko štetan", kaže Pećanac.

Regulacioni plan po volji tajkuna

Regulacioni planovi građanima se predstavljaju kao "sveto slovo" koje se bez pogovora mora poštivati, tajkunima se crtaju prema njihovoj mjeri. Kako je kompleks "Čajavec" postao tržni centar "Emporium", bez regulacionog plana. Da li će građani Banjaluke tajkunima platiti "Titove puteve"?

Uzroci, posljedice i prevencija KORUPCIJE

Većina građana u Bosni i Hercegovini nije upoznata sa tim šta tačno predstavlja korupcija uprkos činjenici da mediji svakodnevno izvještavaju o raznim pričama vezanim za korpuciju i kriminal. Zbog toga je neophodno da se građani upoznaju sa samim značenjem korupcije kako bi se mogli aktivno uključiti u borbu protiv iste. Donosimo vam Frontal feljton na temu uzroka, posljedica i prevencije korupcije.