Tema

Centar za razvoj i unapređenje sela BL: Voda kao privilegija 21. vijeka (II dio)

Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka „svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji 31 mjesne zajednice, a osnovni zadaci su mu revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak na ova područja, radi ekspanzivnijeg razvoja poljoprivredne proizvodnje i malih prerađivačkih kapaciteta“.

Centar za razvoj i unapređenje sela BL: Voda kao privilegija 21. vijeka (I dio)

Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka „svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji 31 mjesne zajednice, a osnovni zadaci su mu revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak na ova područja, radi ekspanzivnijeg razvoja poljoprivredne proizvodnje i malih prerađivačkih kapaciteta“. (link http://www.banjaluka.rs.ba/front/category/98/)

Politika u BiH još uvijek muški sport

Iako žene u BiH čine 52 odsto populacije one još uvijek ne participiraju dovoljno u javnom i društvenom životu, a kada je riječ o političkom učešću i odlučivanju nalaze se na samim marginama.

TOBL: Skupa akcija, slaba reakcija (II dio)

Turistička organizacija Banje Luke (TOBL) osnovana je Odlukom Skupštine Grada od 25.09.2003. godine. Njen cilj i uloga u osnovi se svode na razvoj turističke ponude grada i promociju iste. Za taj cilj građani Banje Luke izdvajaju svoj novac i plaćaju rad i aktivnosti TOBL-a. Nas zanima odnos novca poreskih obveznika koji troši TOBL i konkretnih efekata kojim se tim novcem proizvode, a od kojih bi građani trebali da imaju određene benefite, budući da su jedini finansijeri aktivnosti i funkcionisanja TOBL-a.
Twitter
Anketa

Da li visoki predstavnik Valnetin Incko treba da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH?

Rezultati ankete