Nova Srpska

Jedna je „Nova Srpska“

Projekat „Nova Srpska“ počeo je sa radom prije pune četiri godine. Odmah prilikom pokretanja aktivnosti o tome smo obavijestili javnost, kako putem portala „Frontal“ s kojim blisko sarađujemo, tako i putem različitih štampanih izdanja.

Sudbina Bosne je sudbina Balkana

Za Bosnu i Hercegovinu često se kaže da je bivša Jugoslavija u malom. Ona nije samo to: ona je Balkan u malom. I ono što se dešava u Bosni dešavaće se ili se već dešava na cijelom Balkanskom poluostrvu.

Republika Srpska i NATO

Republika Srpska mora kreirati novi odnos prema NATO paktu. Do sad je odnos RS prema ovoj alijansi podrazumijevao čudnu mješavinu ignorisanja i protivljenja članstvu RS/BiH, s jedne, i tihog pripremanja za ulazak, s druge strane. Republika Srpska je dozvolila da BiH tiho puže ka NATO-u, s tim da ona sama ne da nije imala nikakve benefite zbog takvog svog ponašanja nego je najčešće bila označena kao krivac što BiH brže ne napreduje ka sjevernoatlantskom savezu.