Nova Srpska

Jedna je „Nova Srpska“

Projekat „Nova Srpska“ počeo je sa radom prije pune četiri godine. Odmah prilikom pokretanja aktivnosti o tome smo obavijestili javnost, kako putem portala „Frontal“ s kojim blisko sarađujemo, tako i putem različitih štampanih izdanja.

Sudbina Bosne je sudbina Balkana

Za Bosnu i Hercegovinu često se kaže da je bivša Jugoslavija u malom. Ona nije samo to: ona je Balkan u malom. I ono što se dešava u Bosni dešavaće se ili se već dešava na cijelom Balkanskom poluostrvu.

Republika Srpska i NATO

Republika Srpska mora kreirati novi odnos prema NATO paktu. Do sad je odnos RS prema ovoj alijansi podrazumijevao čudnu mješavinu ignorisanja i protivljenja članstvu RS/BiH, s jedne, i tihog pripremanja za ulazak, s druge strane. Republika Srpska je dozvolila da BiH tiho puže ka NATO-u, s tim da ona sama ne da nije imala nikakve benefite zbog takvog svog ponašanja nego je najčešće bila označena kao krivac što BiH brže ne napreduje ka sjevernoatlantskom savezu.
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete