VIDEO

Strane investicije i BiH (VIDEO)

U skladu sa istraživanjem koje su u septembra 2018. godine na uzorku od 1000 punoljetnih stanovnika Republike Srpske, metodom anketiranja licem u lice sprovelo UG Nova ideja RS 2030, 26, 9 % građana tog entiteta misli da bi upravo ulazak BiH u NATO imao pozitivan uticaj na privlačenje stranih investicija.

BiH i NATO savez (VIDEO)

U strategiji vanjske politike BiH 2018. – 2023. godine se navodi: „Nastavak sprovođenja aktivnosti u odnosu na NATO ostaje prioritet institucija Bosne i Hercegovine. Prioritetne aktivnosti biće prvenstveno usmjerene ka aktivaciji i sprovođenju MAP-a.
Twitter
Anketa

Koju vakcinu protiv kovida-19 biste primili?

Rezultati ankete