Izgubljeni u tranziciji

Mogu li Drvaru samo motorne pile iskrčiti put u budućnost

Drvar, kako mu samo ime kaže, jeste mjesto koje u mnogome svoj razvoj treba da veže za drvnu industriju, ali je jasno da motori koji pokreću pile širom drvarskih šuma nisu i neće biti dovoljni da pokrenu promjene koje će ovu lokalnu zajednicu svrstati u rang razvijenih, te dati njenim stanovnicima razlog da ostanu njeni stanovnici.

Olovo: Lázně a rudá šance "Město budoucnosti"

Olovo, město 10.175 obyvatel, které se nachází na břehu řeky Stupčanice a řeky Bioštica, která v centru města tvoří slavný Krivaj, je atypickým místem centrální Bosny. Spojený s regionální silnicí se dvěma velkými středisky - Sarajevo a Tuzla, obklopený jehličnatými lesy, kopci olovnaté rudy a termální minerální vody, mají všechny předpoklady pro růst a rozvoj.

Olovo: Spas and Ores as the Potential of the “City of the Future”

Olovo, a town which is home to 10,175 people, located on the banks of Stupčanica and Bioštica, two rivers forming the well-known Krivaja River at the very center of the town, is an unusual place for central Bosnia. Connected by regional roads with two major centers – Sarajevo and Tuzla, surrounded with coniferous forests, hills of lead ores, and springs of thermal mineral waters, the town has all the necessary predispositions for development.

Lokalne zajednice u BiH - brojke i slova

U okviru našeg projekta „Izgubljeni u tranzicji“ uradili smo istraživanje o demografsko- ekonomskim pokazateljima za svaku opštinu. Upitnik smo poslali predstavnicima 56 lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini i dobili smo 28 odgovora, od toga 13 iz opština Federacije BiH i 15 opština iz Republike Srpske. Osnovni kriterijum za odabir određene lokalne zajednice bio je da li su oni svrstani u kategoriju nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština u Bosni i Hercegovini.

Bosanski Petrovac – důkaz, že to může být, když je to požadováno

Bosanski Petrovac je příkladem toho, že sociálně-politické prostředí v Bosně a Hercegovině může být náležitě zodpovědné vůči své místní komunitě a pracovat v zájmu svých občanů. Je zřejmé, že v této místní komunitě byla politika, která byla obecně spuštěna za posledních dvacet let, nějak podařilo dostat se na hranice své obce.
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete