Izgubljeni u tranziciji

Bosanski Petrovac – Proof that when there’s a will, there’s a way

Bosanski Petrovac is the prime example that, in the sociopolitical climate in Bosnia and Hercegovina, one can be responsible enough towards one’s local community and work for the wellbeing of its citizens. It is evident that, in this local community, the politics which has been prevalent in the last twenty years or so was stopped at the county’s borders.

Bosanski Petrovac - dokaz da se može kada se hoće

Da je i u društveno-političkom okruženju kakvo vlada u BiH moguće biti odgovoran prema svojoj lokalnoj zajednici i raditi u interesu njenih građana, jasno je vidljivo na primjeru Bosanskog Petrovca. Očito je da su u u ovoj lokalnoj zajednici “politiku” kakva se uglavnom vodi posljednjih dvadesetak godina nekim čudom uspjeli zadržati na granicama svoje opštine.

V Han Pijesak a trafiky těžké přežít

Další obec v Bosně a Hercegovině, která téměř zcela zničila přechodové body a zanechala opravdovou poušť. Současný počet obyvatel a jejich kupní síla nejsou schopny udržet ekonomicky ziskové obchody v žádné z místních komunit, takže poslední byla uzavřena před dvěma lety.

Even Kiosks Can Barely Survive In Han Pijesak

This is another county in Bosnia and Herzegovina which has been almost completely ruined by transition, leaving behind nothing but havoc. The current population and its buying power aren’t even sufficient to sustain a single kiosk in this local community, which is why the last one was shut down two years ago.

U Han Pijesku i trafike teško opstaju

Čini se da su, prelazeći i preko Han Pijeska, točkovi tranzicije uništili skoro sve nekadašnje privredne kapacitete ove lokalne zajednice, ostavljajući iza sebe pravu pustoš.Trenutno, broj stanovnika, te njihova kupovna moć nisu u mogućnosti ekonomskim isplativim održati ni jednu trafiku ovoj lokalnoj zajednici, te je posljednja zatvorena još prije dvije godine.

Vareš: město které se budí

Před válkou známý podle expanze průmyslu a exploataci nesčetných rud, obvod Vareš po podepsání Dejtonské dohody většinou vyplňoval rubriky černých kronik a záporné statistiky. Náhlá zpráva o odhalení bohaté zlaté rudy a pilná práce starosty nabízí víru že se tento obvod částečně může vrátit na cestu staré slávy.

Vareš: The awakening town

Known for its expanding industry and the exploitation of countless ores before the war, and following the signing of the Dayton Peace Agreement, the municipality of Vareš mainly used to fill in the columns of the gloomy news and negative statistical data. Sudden news of the discovery of a rich gold ore and the diligent work of the Mayor will hopefully help this municipality restore the paths of its old glory.

Vareš: Grad koji se budi

Smještena na 45 km od glavnog grada, prije rata poznata po ekspanziji industrije i eksploataciji nebrojenih ruda, opšina Vareš nakon dejtonskog potpisa uglavnom je popunjavala rubrike sumornih vijesti i negativnih statistika.
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete