FOTO

Dinastija Romanov: Dosad neviđene fotografije carske porodice

Dinastija Romanov (rus. Рома́нов) je carska dinastija koja je vladala Rusijom od 1613. do rušenja monarhije 1917. u vrijeme Februarske revolucije. Po izumiranju dinastije Rjurikoviča, vlast je preuzeo ruski boljar Boris Godunov, nakon čije je smrti za cara izabran Mihajlo Fjodorovič Romanov, utemeljitelj nove carske dinastije.[