Intervju

Neobjavljeni intervju Dušana Šehovca za Monitor

Neravnopravnost naroda je žarište destabilizacije BiH. U institucijama Federacije Bošnjaci su tri puta brojniji od Hrvata, a Srbi su u administraciji Federacije BiH zastupljeni sa oko 2,5 odsto kazao je u intervjuu sociolog Dušan Šehovac.

Miodrag Majić: Ljudi nisu svjesni šta se dešavalo na ovim prostorima

Dr. Miodrag Majić je sudija Apelacionog suda u Beogradu (Krivično i Odjeljenje za ratne zločine). Tokom dosadašnje karijere, bio je sudija i predsjednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, kao i tužilački saradnik i pomoćnik. Od 2009. do 2012. godine predstavljao je i zastupao Republiku Srbiju pred Međunarodnim krivičnim sudom.