Vijesti

Obljavljena konačna rang lista za stipendije studentima u inostranstvu

BANJALUKA - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas, na Portalu Vlade Republike Srpske i na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske konačne rang-liste za studente I, II i III ciklusa studija koji studiraju u inostranstvu.

Stipendiju je dobilo 15 studenata na 1. ciklusu studija u iznosu od 2.500 KM, 10 studenata na 2. ciklusu studijau iznosu od 3.000 KM i 33 studenta na 3. ciklusu studija u iznosu od 3.000 KM.

Pravo konkurisanja imali su studenti na akreditovanim VŠU u inostranstvu na prvom, drugom i trećem ciklusu studija, na studijskim programima koji se ne izvode u Republici Srpskoj, a na kojima se stiču zvanja za deficitarna zanimanja utvrđena aktom ministra.

Potpisivanje ugovora sa studentimaI, II i III ciklusa studija u inostranstvu koji se nalaze na konačnoj rang-listi za 2012. godinu, obaviće se 28. i 29. januara 2013. godine u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Nakon razmatranja pristiglih prijava utvrđeno je da se na konkurs prijavilo 138 studenata, od kojih je 58 ispunjavalo uslove. Preliminarna rang-lista je objavljena 11.01.2013. godine, a rok za podnošenje prigovora bio je do 19.01.2013. godine. Svi pristigli prigovori nisu uvaženi jer nisu u skladu sa konkursom i Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija.

Preliminarna rang-lista za dodjelu 1.000 stipendija studentima koji studiraju u Republici Srpskoj biće objavljena do 08. februara 2013. godine.

Ministarstvo prosvjete i kulture je u 2012. godini dodijelilo 1000 stipendija studentima koji studiraju u Republici Srpskoj i redovnim studentima studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskim programima sa Liste studijskih programa: veterinarstvo, radiološka tehnika i latinski jezik i rimska književnost, kao i 74 stipendije studentima koji studiraju u inostranstvu.

Sve stipendije su isplaćene u predviđenom roku, odnosno u decembru 2012. godine izvršena je deseta uplata od 200,00 KM za studente koji studiraju u Republici Srpskoj.

(Frontal)

Komentari
Blog