DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Milorad Dodik i 24 (ra)zastup(zboj)nika

Milorad Dodik misli i izjavljuje da država Bosna i Hercegovina nema svoju teritoriju.

Davdesetčetiri (24) zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smatraju da državna imovina postoji, i da se podrazumijeva da država ima svoju teritoriju, što su oni desetinu puta izrekli.

Nisam stručnjak za ustavno pravo, nisam kompetentan da tumačim i da dajem konačne, na osnovu analize  ustavnih  i zakonskih normi koji regulišu pitanja teritorije, državne i entitetske imovine, zasnovane zaključke, pa zbog toga ovom priliko dijelim sa Vama:

Prvo moje pitanje, proizvod analize sadržaja ova dva teksta glasi: Ako nema državne teritorije na čemu i gdje onda stoji državna imovina?

Imam za početak i moje amaterski, laički odgovor na to pitanje: Državna imovina je zgrada u Banja Luci u ulici Mladena Stojanovića 7, gdje je smješten Regionalni centar Banja Luka Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a zemljište na kojoj je zgrada je na teritoriji Republike Srpske; Zgrade i pomoćni objekti kasarne Bileća su državna imovina a zemljište na kojoj su objekti je na teritoriji Republike Srpske.

Isto se može tvrditi, izjaviti i za objekte, na primjer zgrade kasarne u Čapljini su državna imovina a zemljište na kojoj su objekti je na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Ako je moji prethodni stavovi tačni onda ne postoji mogućnost da se od ustavom zagarantovane 49% teritorije Republike Srpske uzme neki procenat i da državi Bosni i Hecegovini! A ako nisam u pravu onda bismo dobili čudovišne i smiješne podatke koji odslikavaju to novo stanje: teritorija Republike Srpske 46%; teritorija Federacije Bosne i Hercegvine 48%, teritorija Bosne i Hercegovine 6%.

Usput, pomozite mi da odgovorim na pitanje, na koje ja nemam odgovor, može li sva entitetska teritorija biti imovina entiteta ili države?

Svi smo saglasni da teritorija omeđena granicama Bosne i Hercegovine postoji, ali se razlikujemo po tome što neki misle da teritorija pripada državi Bosni i Hecegovini, a drugi misle da ta teritorija pripada entitetima.

Milorad Dodik tvrdi da teritorija koja je omeđena granicama Republike Srpske pripada tom entitetu.

Ova 24 zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smatraju da država ima svoju teritoriju i da je to teritorija oba entiteta.

"Dodik je naveo da teritorija pripada entitetima, ističući i Aneks dva Dejtonskog sporazuma, koji govori o međuentitetskoj granici, dok spoljna granica predstavlja međunarodno priznatu granicu BiH.

Dodik je za agenciju SRNA izjavio i da "državna imovina nikako ne može biti imovina BiH, jer BiH nema odrednicu 'država' ili 'republika', niti bilo koju drugu".

"Imovina može isključivo biti u vlasništvu Republike Srpske i Federacije BiH, dok BiH ima samo granicu. Postoji znak jednakosti između zemljišta i teritorije, a teritorija isključivo pripada entitetima", izjavio je Dodik." (Dodik: Ustavni sud „napao“ teritorijalnu organizaciju BiH - https://www.slobodnaevropa.org/a/30429237.html)

"Dvadeset i četiri zastupnika Predstavničkog doma Parlmentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijeli su 28. decembra prošle godine zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da se izjasni oko rješavanja spora sa entitetom Republika Srpska koji je prouzrokovan donošenjem Odluka o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korištenje hidroelektrana (HE) "Buk Bijela", HE "Foča" i HE "Paunci" na rijeci Drini.” ( https://ba.n1info.com/vijesti/ustavni-sud-bih-o-zahtjevu-24-zastupnika-odmah-uzet-u-prioritetno-pripremanje/)

Podnosioci zahtjeva smatraju da su vlasti Republike Srpske ovim aktivnostima povrijedile Ustav Bosne i Hercegovine i pravo BiH da raspolaže državnom imovinom."

Zanimljivo da nije precizirano ko je druga strana u sporu sa entitetom Republika Srpska! Nemoguće je da je to drugi entitet, entitet Federacija BiH jer on nema nikakve nadležnosti na teritoriju entiteta Republika Srpska. Ne može to biti ni država Bosna i Hercegovina, jer nijedna njena institucija ne može biti strana u sporu jer za to joj treba legitimitet koji ne može imati bez odluke, podrške predstavnika entiteta Republika Srpska u državnim institucijama, što je nemoguća misija!

Siguran sam da će Ustavni sud BiH zahtjev 24. zastupnika odmah uzeti u prioritetno pripremanje za raspravu, jer ne treba dati mira Republici Srpskoj, odnosno, treba uzburkati duše i um većinskog naroda,  srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika. Ustavni sud to permanentno i efikasno radi, a zajedno sa njima to isto radi i međunarodna zajednica koja od 1996. godine, (kad su nametnuli odluku o  automobilskim tablicama) do danas donosi stotine sličnih odluka.                                                                                            

Na silu su Republici Srpskoj nametnute mnoge nepravedne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine  i međunarodne zajednice koje su promjenile izvorni karakter Dejtonskog mirovnog sporazuma. To se pravno određuje kao prenos nadležnosti sa entiteta na državu.

Neću se u ovom tekstu isključivo baviti samo pravnim normama veće prelazim i na jedno drugo životno, društveno područje, društveni proces. To je kratka analiza i procjena koliko vremena su građani u Republici Srpskoj trošili na razmišljanje o ovom i sličnim problemima i koliko se raznih emocija proizvelo, potrošilo i koji uticaj i posljedice razmišljanja i emocije imaju na političke, društvene, ekonomske, kulturne i socijalne  procese u Republici Srpskoj.

Razmišljam o tome koliko je ljudskog vremena i emocija, građana Republike Srpske, zbog nepravednih ili nametnutih odluka Ustavnog suda i međunarodne zajednice, neproduktino, beskorisno potrošeno, od 1996.godine do danas.

Zbirka  potrošenog vremena građana Republike Srpske, zajedno sa potrošenim emocijama, zbog nametnutih nepravednih  odluka koje se primjenjuju Republici Srpkoj, nezamislivo,  ogromno, neprocjenjivo je nematerijalno bogastvo koje su posjedovali građani Republike Srpske moglo se u tom vremenskom intervalu produktivno i proizvodno iskoristiti da se u Republici Srpskoj: na veći nivo podigne civilizacijsko-kulturni i duhovni život; poveća stepen poštovanja ljudskih prava i sloboda, uspostavi i uvažava istina i pravda za sve, smanji etnička distanca; gradi mirno, stabilno i bezbjedno društvo, podržano i međunarodnim investicijama u ekonomiju, i na kraju, dobili bi ubrzani proces povećanja životnog standarda svih građana Republike Srpske.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (09.01.2021)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog