DUŠAN ŠEHOVAC

Mr. sci. Dušan Šehovac, sociolog, živi na Ilidži, lokalni heroj koji razmišlja globalno, svoj i ničiji a sa svima povezan, pokušava da spoji akademsko, aktivističko i ljudsko promišljanje, misli humanistički, aktivno radi na pozitivnim promjenama zajedno sa drugima, voli da bude dio mreže aktivista, rasuđuje i svojom dušom. Obožava da se ne slaže i sa samim sobom!

DUŠAN ŠEHOVAC

Preživjele žrtve srebreničkog genocida kao novi oblik manipulacije sa žrtvama

Ovih julskih dana javno mnjenje, medijska scena Bosne I Hercegovine, a i svijet, bit će puna informacija o žrtvama geocida, preživjelim žrtvama genocida, o ljudima koji su preživjeli genocid.

Elvis Špiodić, mladić koji je 1995. kao 11-godišnjak preživio genocid, vratio se u Srebrenicu prije 15 godina.( https://faktor.ba/vijest/povratnici-zele-ostati-u-srebrenici-uprkos-svim-problemima/130686).

Preživjela žrtva srebreničkog genocida Nedžad Avdić: Na kraju će istina pobijediti https://www.aa.com.tr/ba/balkan/preživjela-žrtva-srebreničkog-genocida-nedžad-avdić-na-kraju-će-istina-pobijediti/1528986

Razumijem ko je onaj koji je: poginuo tokom genocida, ubijen u genocidu, nestao u genocidu, član porodice čiji su članovi poginuli, ubijeni ili nestali u genocidu, članovi porodice čiji su članovi poginuli, ubijeni ili nestali u genocidu, ili oni koji osjećaju posljedice genocida, ali ne razumijem šta znači u kontekstu ratnih zločina da je neko: preživio genocid ili preživjela žrtva genocida.

Bosanskohercegovački pravni akti koji određuju ko je žrtva rata nigdje ne pominju da je žrtva rata onaj ko je preživio genocid ili je preživjela žrtva srebreničkog genocida.

I konačno, ni u jednoj presudi koja je vezana za ratne zločine u Srebrenici, ne navode se oni koji su preživjelie žrtve srebreničkog genocida ili oni koji su preživjeli genocid, ni poimenično a ni u apsolutnim brojevima.

Znam, da već neko razmišlja o onima čija su imena uklesana na Spomen obilježju u Potočarima, kao ubijeni a živi su. Čak ni oni se ne mogu nazvati preživjele žrtve genocida, jer nisu žrtve, jer nad njima nije počinjen neki od ratnih zločina. Oni su izmišljene postratne žrtve, kao što je izmišljen pojam preživio genocid ili preživjela žrtva genocida.

Pojam žrtva (lat. victima), u sklopu istraživanja ljudskih gubitaka tokom ratnih sukoba, označava osobu nad kojom su počinjeni neki od ratnih zločina.

Žrtve ratnih zločina su: Ubijeni, Ranjeni, Mučeni, Seksualno zlostavljani, Nestali i zarobljeni, Raseljeni, Izbjeglice, Meterijalno oštećeni, Žrtve PTSD, Žrtve nagaznih mina, Taoci, Prisilno mobilisani.

Žrtve rata nisu sistemski tretirane, njihova prava su definisana neutvrđenim brojem zakonskih akata koji su donešeni na nivou države Bosne i Hercegovine, entiteta (Federacija BiH i Republika Srpska), u Brčko distriktu BiH, ali i u kantonima u Federciji BiH.

Krivično pravo u Bosni i Hercegovini ne poznaje pojam žrtve, nego samo oštećenog.

Dosadašnja istraživanja žrtava rata u Bosni i Hercegovini, upotreba i zloupotreba pravnih i kvazipravnih pojmova, karakterizira parcijalnost, nedostatak sistematskog pristupa, neujednačena metodologija i nedostatak kvalitativnih objektivnih a ne ideoloških istraživanja.

Rezultati dosadašnjih istraživanja gotovo da se nisu ni mogli koristiti za sistemsko planiranje i provođenje programa reparacija, programa pomirenja.

Istraživanja i tekstovi zasnovani na pravnim a posebno na kvazipravnim pojmovima nerijetko su bila i predmetom manipulacija, što jeste u osnovi izmišljanje i korištenje pojmova kao što su: preživjele žrtve ili preživjele žrtve genocida koje se koriste u različite manipalativne svrhe.

 

Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije (06.07.2021.)

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne predstavljaju nužno uredničku politiku portala Frontal

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog