Vijesti

MIE RS - Neopravdano ovakvo ponašanje dijela predstavnika Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik

Povodom jutrošnjeg okupljanja dijela predstavnika Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik zbog navodne „zabrinutosti“ za način upravljanja mineralnim resursima Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva saopštava:

Prije svega podsjećamo da je rudno bogatstvo u zemlji i na njenoj površini dobro od opšteg interesa u svojini Republike Srpske, na kome se može steći pravo korištenja pod uslovima utvrđenim Zakonom o koncesijama i Zakonom o rudarstvu, čije je izvršenje u nadležnosti Vlade Republike Srpske.

U cilju odgovornog i efikasnog upravljanja i racionalnog korištenja mineralnih resura Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je od Rudarskog - geološkog fakulteta iz Beograda naručilo  „Ekspertizu o stanju eksploatacionih rezervi uglja na ležištu Bogutovo selo i Ugljevik Istok i procjeni vijeka trajanja postojeće termoelektarne sa aspekta ekonomske isplativosti i efikasnosti u poslovanju“.

U samom projektnom zadatku Ministrstvo industrije, energetike i rudarstva je primarno naznačilo cilj da postojeća termoelektrana mora biti obezbjeđena potrebnim količinama uglja za njen nesmetan rad u ekonomski isplativom i efikasnom vijeku trajanja.

Ova ekspertiza je nedvosmisleno, naučno i stručno pokazala da novo okonturivanje i remapiranje pomenutih ležišta obezbjeđuje dovoljne količine uglja za postojeću termoelektranu čime se istovremeno obezbjeđuju i dovoljne količine uglja za izgradnju novog termoenergetskog bloka.

Na osnovu dobijenih rezultata ekspertize, te detaljne procjene ekonomske, sociološke i društvene opravdanosti dodjele koncesija na ovom lokalitetu i uz prethodne konsultacije sa nadležnim organima i institucijama, Vlada Republike Srpske je donijela rješenja o utvrđivanju javnog interesa za eksploataciju uglja na ležištima  „Bogutovo selo i Ugljevik Istok“ i  „Ugljevik Istok 2“.

Time je Vlada RS ostvarila proceduralne pretpostavke za nesmetano funkcionisanje i razvoj postojeće termoelektrane tj. RiTE Ugljevik, kao i za realizaciju nove investicije tj. Novog termoenergetskog bloka. Od toga će najviše koristi imati upravo građani opštine Ugljevik i cijele regije direktno kroz otvaranje novih radnih mjesta, angažovanje i domaćih preduzeća, te indirektno kroz efekte poreza, doprinosa, koncesione naknade i druga davanja.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, krajnje je nerazumljivo i neopravdano ovakvo ponašanje dijela predstavnika Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik, posebno, ako se ima u vidu činjenica da je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u ovoj kao i svakoj drugoj situaciji postupilo u skladu sa zakonom i u potpunosti transparentno.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

Komentari
Twitter
Anketa

Za koga ćete navijati u baražu za Evropsko prvenstvo u fudbalu: BiH ili Ukrajinu?

Rezultati ankete
Blog