Frontal Blog Challenge

Naučnici otkrili sakriveni mali dio mozga koji je jedinstven za ljude i može pomoći u liječenju Parkinsonove i Lou Gehrigove bolesti

Četrdeset godina naučnici su sumnjali da ovaj dio postoji ali ga nisu mogli vidjeti. Pronašli su taj dio zahvaljujući boljim tehnikama bojenja i slikanja u odnosu na prošle pokušaje i otkrili su da taj dio mozga može pomoći u istraživanjima i otkrićima lijekova za neke od bolesti.

Naučnici su otkrili sićušni mali dio mozga koji imaju samo ljudi, vjerujući da to može biti on što čini našu vrstu čini posebnom. Istraživači kažu da ovo nevjerovatno otkriće može pomoći u liječenju Parkinsonove i Lou Gehrigove bolesti. Naučnici koji su trideset godina sumnjali da ovaj dio postoji ali ga nisu mogli vidjeti, uporedili su ovo otkriće sa pronalaskom nove zvijezde. Novi dio je nazvan Endorestiform Nucleus a pronašao ga je profesor George Paxinos iz Neurološkog istraživačkog centra Australije (NeuRA).

"Dio koji je pronađen intrigirantan je zato što se ne postoji u mozgu majmuna vrste Rhesus i ostalih životinja koje smo proučavali. Ovaj dio može biti ono što ljude čini različitima od ostalih vrsta pored veličine mozga" - rekao je profesor Paxinos.


Ovaj dio je nađen u blizini moždanog kičmenog spoja koji prima senzorne i motoričke informacije zbog kordinisanja našeg držanja, ravnoteže i finih motoričkih sposobnosti. Profesor Pxinos je rekao da samo može nagađati to kao njegovu funkciju ali zbog dijela mozga u kojem je ovaj dio pronađen, dio može imati kontrolu nad finim motoričkim sposobnostima.  Ovo otkriće može pomoći u istraživanju lijekova za bolesti kao sto su Parkinsonova i Lou Gehrigova bolest. 

Parkinsonova bolest zahvataja jednu od 500 osoba, dok u Velikoj Britaniji živi 127 000 osoba sa ovom bolesti koja uzrokuje ukočenost mišića, sporost u kretanju, grčeve, poremećaje pri spavanju, oštećenje kvaliteta života i može dovesti do ozbiljnijih poremećaja. Lou Gehringova bolest nastaje kada specijalne nervne ćelije i kičmena moždina ne funkcionišu kao u normalnom stanju.

Naučnici za istraživanje neuroloških i psihijatrijskih bolesti su već koristili metode profesora Paxinosa da bi usmjerili svoj rad u tom pravcu. Njegovi atlasi mozga najavljuju se kao najtačniji za identifikaciju moždanih struktura i koriste se u neurohirurgiji. 

Atlasi profesora Paxinosa pokazuju detalje morfologije i veze ljudskog mozga i kičmene moždine te osiguravaju kritički okvir za istraživače koji testiraju hipoteze od sinaptičke funkcije do liječenja bolesti mozga" - rekao je profesor Peter Schofield, izvršni direktor NeuRA-e. 

Profesor Paxinos je autor najcitiranijih publikacija u oblasti neuronauke i još 52 knjige izuzetno detaljnih mapa mozga. Mape prikazuju kurs za istraživanje neurohirurgije i neuronauke, omogućavajući otkrivanje i razvoj tretmana za bolesti i poremećaja mozga. Njegove najnovije pronalaske možete pronaći u njegovoj zadnjoj knjizi Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture.

Izvorni članak: dailymail.co.uk

 

Autor: Sejo Ivković

#FrontalBlogChallenge

 

Tekst je objavljen u sklopu projekta Frontal Blog Challenge. Više informacija o Frontal Blog Challenge-u možete pronaći direktno na portalu Frontal, ali i na društvenim mrežama prateći zvanični hashtag projekta #FrontalBlogChallenge.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u BIH

 

Povezane vijesti:

Robovlasnički teror

 

 

 

Blog