Intervju

Сузана Гашић: Термални извори широм Српске могу постати значајни бањски центри!

"Туризам у Републици Српској пружа велике могућности за капитална улагања и инвестиције", казала је у интервјуу за Фронтал министар трговине и туризма Српске, Сузана Гашић.

Гашићева је на ову функцију изабрана у септембру прошле године, а у интервјуу за Фронтал говори о оствареним резултатима у претходној години, развоју туризма у Републици Српској као и о приоритетима Министарства трговине и туризма у 2020. години.

ФРОНТАЛ: Шта је то што бисте посебно издвојили када су у питању остварени резултати и представљене активности у претходној 2019. години?

ГАШИЋ: У прошлој години донесен је нови Закон о трговини којим је предвиђено неколико новина које се односе на подизање квалитета пружања шпедитерских услуга, забрану продаје алкохолних пића, дувана и дуванских производа лицима млађим од 18 година, детаљнију уређеност и продају на Интернету, као и остале облике продаје на даљину. Прописано је и да ће Министарство од трговаца прикупљати податке о цијенама, залихама, маржи и друге податке ради иницирања и праћења ефеката мјера економске политике у области тржишта и трговине и мјера унапређења трговине. Министарство је приступило изради Закона о посредовању у промету непокретности који је у форми нацрта упућен у даљу процедуру према Народној скупштини, а којим ће први пут бити регулисана област прометовања непокретности у Републици Српској. Циљ доношења овог закона је јачање конкурентности привредних субјеката у сектору услуга и сузбијање сиве економије.

"Само додатна промоција домаћих производа може допринијети развоју домаће привреде"

Министарство је у 2019. години посебну пажљу посветило активностима на промоцији и брендирању домаћих производа. Одржане су конференције о брендирању и сајам домаћих производа на којима је учествовао велики број привредника из Републике Српске и што је послужило као примјер да се сагледа са каквим привредним потенцијалом располажемо. Министарство ће и у овој години наставити са сличним активностима, јер сматрамо да свака додатна промоција домаћих произвођача може допринијети развоју домаће привреде, што ће за резултат имати очување постојећих и отварање нових радних мјеста, као и друге користи по цјелокупан привредни амбијент.

У 2019. години из буџета Министарства издвојена су значајна финансијска средства удружењима за заштиту потрошача у Републици Српској, с циљем подршке њиховом раду и савјетодавној улози коју имају у обезбјеђивању већег степена заштите потрошачких права. Министарство је подржало учешће Туристичке организације Републике Српске на најзначајнијим сајмовима туризма у свијету на којима је представљена туристичка понуда и потенцијали Републике Српске. Међу битним активностима Министарства свакако треба издвојити и организовање обуке за лица како би стекли звање туристичког водича за подручје Републике Српске, као и успостављање сарадње и посјету руских новинара и туроператора Републици Српској, с циљем боље промоције на руском тржишту.

ФРОНТАЛ: Који су то изазови и потешкоће са којима се највише сусрећете у своме раду?

ГАШИЋ: Изазови постоје у сваком послу, али са квалитетном организацијом и уз подршку сарадника, Министарство на чијем сам челу успјешно спроводи у дјело сваку планирану активност. Наш циљ је да се кроз законске и подзаконске акте у области трговине, туризма и угоститељства у Републици Српској допринесе стварању бољег привредног амбијента, односно да се утиче на смањење сиве економије и других неправилности које се јављају у пракси. Битно је истаћи да Министарство има добру сарадњу и да је у редовној комуникацији са свим релевантним субјектима приликом доношења нормативних аката, јер је циљ израда квалитетних прописа којима ће се унаприједити области из ресорне надлежности Министарства.

ФРОНТАЛ: У складу са релевантним статистичким показатељима, туризам у Републици Српској је привредна грана са великим потенцијалом. Али, који су то неискориштени потенцијали и како на те изазове одговорити у циљу промоције и унапређења?

ГАШИЋ: Према подацима Републичког завода за статистику, туризам у Републици Српској сваке године биљежи раст. Позитивни статистички показатељи у туризму очекују се и за 2019. годину, с обзиром на то да је за првих 11 мјесеци 2019. године у Републици Српској забиљежено повећање бројa долазака туриста за 4,9%, те повећање броја ноћења туриста за 4,8% у односу на исти период 2018. године. У наведеном периоду укупно је остварено 902.995 ноћења, те 371.214 долазака туриста у Републику Српску. Многа мјеста у Републици Српској су препозната као туристичке дестинације и као таква су уврштена у туристичку понуду Српске. Свакако су међу најпрепознатљивијим дестинацијама Олимпијски центар „Јахорина“, Бања Врућица, те градови Бањалука, Требиње и Вишеград са Андрићградом. 

Сигурно је да треба радити на развоју и других дестинација које имају потенцијал за даљи развој туризма. Примјера ради, општине Шипово, Калиновик и Рибник, због свог јединственог природног амбијента, имају капицитете за развој руралног и авантуристичког туризма. Такође, Фоча и Приједор – локалне заједнице са националним парковима „Козаром“ и „Сутјеском“, имају потенцијал за развој туризма у заштићеним подручјима, односно еко-туризам. Поред тога, као потенцијали се издвајају и термални извори широм Српске који у перспективи могу постати значајни бањски центри, уколико се остваре одговарајућа улагања.

ФРОНТАЛ: Да ли је могуће повећати конкурентност туризма Српске на свјетским тржиштима туристичке потражње и капиталних инвестиција и на који начин?

ГАШИЋ: Улагањем у квалитетну промоцију, као и представљање на свјетским тржиштима утиче се на повећање конкурентности Републике Српске у односу на земље у окружењу. Како бисмо привукли капиталне инвестиције, наше пројектне приједлоге и идеје из области туризма потребно је представљати на инвестиционим конференцијама, јер туризам у Републици Српској пружа велике могућности за капитална улагања и инвестиције. Неопходно је радити на побољшању укупног пословног амбијента како би Република Српска постала још привлачнија за инвеститоре.

ФРОНТАЛ: Који су то приоритети Министарства трговине и туризма у 2020. години?

ГАШИЋ: Према Програму рада Министарства за 2020. годину предвиђено је доношење Закона о посредовању у промету непокретности који је у форми нацрта већ упућен у процедуру према Народној скупштини Републике Српске, а приступиће се и измјенама постојећег Закона о заштити потрошача како би се додатно унаприједила ова област. Министарство је за 2020. годину планирало и доношење нове Стратегије за развој туризма у Републици Српској, којом ће се дати смјернице за додатно унапређење туристичке дјелатности и промоције туристичке понуде и потенцијала Републике Српске у свијету. Активности Министарства ће бити усмјерене и на наставак промоције домаћих производа, брендирање домаћих производа и кампању „Наше је боље“, као и издавање билтена „Најбоље из Српске“ у коме се представљају најуспјешнији привредници из Републике Српске.

 

Аутор: Данка Савић

 

Blog